Funds Funds

Warto wiedzieć

Masz pytanie na które nie znalazłeś odpowiedzi? Zapraszamy do zapoznania się z najczęstszymi zapytaniami naszych Klientów. Znajdź dokładnie to, czego szukasz.

Dlaczego warto mieć polisę turystyczną przed wyjazdem na zimowy wypoczynek?

Od lat w okresie sprzyjającym zimowym szaleństwom wzrasta liczba zgłaszanych do Centrum Alarmowego WARTY, szkód osobowych z ubezpieczeń dobrowolnych. Zwykle liczba ta jest styczniu i lutym o 30 proc. wyższa niż w październiku i listopadzie. W przypadku ubezpieczeń turystycznych ten stosunek jest jeszcze wyższy! W styczniu i lutym zgłaszanych jest o ponad 100 proc. więcej szkód niż w październiku i listopadzie.

 

Z ubezpieczeń turystycznych, w okresie ferii zimowych, najczęściej zgłaszane są szkody związane z uprawianiem narciarstwa. Ich przyczyną z reguły są:

  • zwykły upadek,
  • zderzenie z innym narciarzem/snowboardzistą,
  • wypadnięcie z trasy i zderzenia z drzewem lub inną przeszkodą.

 

Ich główną przyczyną jest nadmierna prędkość i niedostosowanie sposobu jazdy do umiejętności. Wśród urazów narciarskich do niedawna przeważały złamania kości podudzia lub kończyn górnych. Obecnie, gdy sprzęt, a przede wszystkim wiązania i buty, są coraz doskonalsze, liczba złamań maleje, wzrasta natomiast, i to nawet o kilkaset procent, liczba skręceń stawów, głównie kolanowych oraz uszkodzeń więzadeł. Zarówno leczenie, jak i rehabilitacja tego typu urazów jest długotrwałe i kosztowne.

 

Dlatego warto mieć ubezpieczenie WARTA Travel, które gwarantuje organizację pomocy i pokrycie kosztów leczenia w takich wypadkach.

 

Warto przypomnieć, że jako jedno z niewielu towarzystw na rynku pokrywamy - w ramach opcji dodatkowej - wydatki poniesione w Polsce na kontynuację leczenia urazów powstałych w związku z amatorskim uprawianiem narciarstwa w czasie wyjazdu zagranicznego. Jeśli wypadek zdarzy się na stoku w Polsce, zwracamy wydatki poniesione na pomoc medyczną udzieloną w miejscu zdarzenia oraz kontynuację leczenia w miejscu zamieszkania.

 

Więcej na ten temat czytaj w opisie korzyści: Pokrycie kosztów kontynuacji leczenia w Polsce urazów powstałych na stokach za granicą