Gdzie najchętniej Polacy wyjeżdżają do pracy za granicę

Najbardziej popularne kraje emigracji zarobkowej to Niemcy, Holandia, Norwegia, Dania i Wielka Brytania. W ostatnich latach chęć do wyjazdu do pracy za granicę zdecydowanie wzrosła, najprawdopodobniej ze względu na utratę pracy lub czasowe zamknięcie zakładu pracy w Polsce spowodowane pandemią COVID-19. Największy popyt w dalszym ciągu jest na pracowników za granica jest w branży logistycznej, budowalnej, magazynowej, produkcyjnej, a także medycznej.

Pamiętaj, że oprócz dobrego ubezpieczenia niezwykle ważne jest to, byś zawsze dokładnie zweryfikował swojego przyszłego pracodawcę, a także:

  • Dowiedz się, czy pośrednik pracy widnieje w rejestrze agencji zatrudnienia (KRAZ) i czy posiada odpowiedni certyfikat,
  • Sprawdź w Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej (CEiDG) lub Krajowym Rejestrze Sądowym(KRS), czy dany pośrednik ma zgłoszoną działalność gospodarczą i od jakiego czasu ją posiada,
  • Zawsze sprawdzaj, czy dany pośrednik posiada umowę zawartą z pracodawcą zagranicznym, u którego planujesz podjąć zatrudnienie , a także czy wysyłał już ludzi do pracy za granicę.