Warta Inwestycja    

Dla kogo?     

  • Dla każdego, chce jednorazowo wpłacić kwotę powyżej 10 tys. zł z myślą o budowie kapitału na przyszłość.


Przed czym chroni?     

  • Przed brakiem środków finansowych na realizację planów w przyszłości.
  • Przed brakiem oszczędności w nagłych wypadkach.


Co dostajesz?     

  • Możliwość realizowania własnej strategii inwestycyjnej, dzięki swobodzie przenoszenia środków pomiędzy Fundusze i Plany.
  • Możliwość przystąpienia do umowy bez badań medycznych

 

Więcej o Warta Inwestycja