AC Komfort

Najszerszy na polskim rynku zakres ubezpieczenia Autocasco.

1.

Pomoc na drodze w razie awarii i wypadku

Wraz z AC Komfort możesz otrzymać bezpłatnie Złoty wariant WARTA Moto Assistance, czyli m.in. samochód zastępczy po wypadku lub kradzieży do 5 dni czy holowanie do 200 km w razie awarii, jeśli ma miejsce co najmniej 25 km od domu. Możesz dokupić również szersze warianty Moto Assistance.

2.

Maksymalna ochrona

AC Komfort to najszerszy zakres ubezpieczenia auta: bez udziałów własnych, z naprawą w ASO czy ubezpieczeniem bagażu w cenie. Idealne dla posiadaczy stosunkowo nowych, zadbanych aut.

3.

Unikalny program lojalnościowy

Po roku bezszkodowej jazdy, klienci odnawiający AC w Warcie, bez dodatkowych opłat otrzymują Pakiet AC Premium. Daje on m.in. preferencyjne warunki płatności składki i specjalną ścieżkę likwidacji szkód

4.

Pieniądze na nowe auto po wypadku lub kradzieży

Stała wartość sumy ubezpieczenia przez cały okres polisy. Ubezpieczając nowe auto możesz wybrać również opcję gwarancji utrzymania wartości fakturowej przez trzy lata.

5.

Warta Mobile – rewolucja w likwidacji szkód

Aplikacja WARTA Mobile pozwala w prosty sposób przejść przez proces likwidacji szkody. Na bieżąco możesz sprawdzać co dzieje się w Twojej sprawie. Możesz też kontaktować się z firmą poprzez messengera. Aplikacja ułatwi Ci wymianę dokumentów z Wartą.

Co warto wiedzieć o AC Komfort?

Kliknij w jedną z zakładek, aby zapoznać się z dodatkowymi informacjami.

 • Zakres ochrony
 • Opcje dodatkowe
 • Po wypadku
 • Składki
 • Zawarcie umowy
 • Inne
 • Komu polecamy AC Komfort?
 • To oferta dla posiadaczy stosunkowo nowych (do 6 lat), zadbanych samochodów osobowych. Gwarantuje najszerszy zakres ubezpieczenia auta: bez udziałów własnych, z naprawą w ASO, dedykowaną ścieżką likwidacji szkód oraz ubezpieczeniem bagażu w cenie. Kupującym nowe auto proponujemy również utrzymanie sumy ubezpieczenia równej wartości zakupu auta przez trzy lata.

 • Co to znaczy, że umowa jest oparta o formułę all risks?
 • Formuła all risks zastosowana w naszych umowach AC oznacza, że umowa obejmuje wszystkie ryzyka standardowej polisy (np. wypadek, powódź) oraz wszystkie inne, które nie zostały wyraźnie wyłączone w umowie. Taka formuła ułatwi Ci dochodzenie swoich praw, bo to towarzystwo musi udowodnić, że dana szkoda nie jest objęta umową.

 • Czy umowa chroni także na wypadek kradzieży auta?
 • Tak. Jako jedno z niewielu towarzystw umożliwiamy ubezpieczenie od ryzyka kradzieży również na terenie państw wyłonionych z byłego ZSRR oraz Turcji (w części europejskiej). Ubezpieczenie na wypadek kradzieży gwarantuje wypłatę równą wartości auta wpisanej w polisie. Jeśli równocześnie wykupiono opcję trzyletniej gwarantowanej sumy ubezpieczenia, będzie to kwota równa wartości fakturowej.

 • W jakich krajach działa AC Komfort?
 • W Polsce, pozostałych krajach europejskich (w tym Rosji i krajach wyłonionych z byłego ZSRR a także Turcji w europejskich częściach terytoriów) oraz Maroku, Tunezji i Izraelu, z wyłączeniem Gruzji.

 • Czy umowa AC Komfort będzie pozwalała na naprawę auta w Autoryzowanej Stacji Obsługi?
 • Tak. AC Komfort jest dedykowany dla klientów, którzy chcą mieć pewność refundacji kosztów naprawy pojazdu w ASO. Podstawą wyceny jest bowiem średnia stawka za roboczogodzinę autoryzowanych stacji obsługi z danego województwa. W przypadku braku możliwości ustalenia średniej stawki, pokrywamy maksymalnie 120 proc. stawki za roboczogodzinę stosowanej przez dany warsztat w naprawach gwarancyjnych. W wycenie nie uwzględniamy też ubytku wartości części (amortyzacji), co pozwala wykonać naprawę na częściach oryginalnych z logo producenta auta.

 • Jak działa opcja gwarantowanej sumy ubezpieczenia?
 • W AC Komfort przyjmujemy standardowo, że kwota wpisana w polisie jest podstawą do wyliczania wartości odszkodowania w momencie szkody. Ubezpieczając w WARCIE nowe auto, można dokupić opcję trzyletniej gwarantowanej sumy ubezpieczenia.

 • Jakie opcje dodatkowe można dokupić do AC Komfort?
 • Umowę AC Komfort można rozszerzyć o opcję trzyletniej gwarantowanej sumy ubezpieczenia.

 • Jak działa opcja trzyletniej gwarantowanej sumy ubezpieczenia?
 • To opcja gwarantująca, że kwota wpisana na fakturze będzie podstawą do wyliczania odszkodowania przez najbliższe trzy lata. W standardowych umowach podstawą do naliczenia sumy odszkodowania jest wartość auta z dnia szkody, która np. w trzecim roku użytkowania jest już 40-50 proc. niższa.

 • Kiedy można wykupić opcję trzyletniej gwarantowanej sumy ubezpieczenia?
 • Wyłącznie w momencie zawierania umowy ubezpieczenia AC Komfort oraz nie później niż w ciągu 30 dni od daty zakupu pojazdu w krajowej sieci dealerskiej.

 • Co zrobić po stłuczce?
 • Przede wszystkim odpowiednio zabezpiecz miejsce wypadku, np. żeby nie doszło do kolejnych kolizji. Następnie niezwłocznie zadzwoń do Centrum Obsługi Klienta Warty (801 308 308 w Polsce i +48 502 308 308 z zagranicy) i postępuj zgodnie ze wskazówkami udzielonymi przez konsultanta lub skontaktuj się poprzez formularz na stronie.

 • Co zrobić po stwierdzeniu kradzieży auta?
 • Niezwłocznie zadzwonić do Centrum Obsługi Klienta Warty 801 308 308 w Polsce i +48 502 308 308 z zagranicy i postępować zgodnie ze wskazówkami udzielonymi drogą telefoniczną przez pracownika COK lub skontaktować się poprzez formularz na stronie.

   

  Więcej: Moje auto zostało skradzione

 • Kiedy dostanę odszkodowanie za bagaż?
 • Odszkodowanie dostaniesz w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia bagażu w wypadku lub na skutek działania żywiołów. WARTA odpowiada za takie szkody do kwoty równej 5 proc. sumy ubezpieczenia pojazdu, ale nie wyższej niż 3 tys. zł. 

   

  Zobacz też: Dla kogo ochrona bagażu jest korzystna?

 • Czy można płacić składkę w ratach?
 • Tak. Można opłacać składki w dwóch i czterech ratach. Pamiętaj jednak, że opłacając składkę jednorazowo możesz zapłacić mniej!

 • Co się stanie z polisą, jeśli zapomnę zapłacić kolejną ratę?
 • TUiR "WARTA" S.A. przypomina swoim klientom o terminie zapłaty kolejnej raty. Zawsze po stwierdzeniu braku płatności wysyłamy pismo przypominające, w którym wyznaczamy dodatkowy termin na zapłatę składki.

 • Jaki wpływ na wysokość moich składek w OC i AC będzie miała szkoda spowodowana przez małżonka moim autem?
 • Będzie skutkowała podwyżką składki w kolejnym roku ubezpieczenia. 

 • Na jaki okres zawierana jest umowa?
 • Standardowo umowy AC zawiera się na 12 miesięcy. 

 • Od kiedy umowa może zacząć działać?
 • Najczęściej odpowiedzialność WARTY rozpoczyna się następnego dnia po zawarciu umowy, nie wcześniej jednak niż po zapłaceniu składki lub pierwszej raty. WARTA może też przyjąć odpowiedzialność z chwilą zawarcia umowy ubezpieczenia. 

   

  Szczegółów dowiesz się u agentów WARTY.

 • Czy mogę ubezpieczyć auto zarejestrowane za granicą RP?
 • Nie, ponieważ w ramach umowy ACS ubezpieczamy tylko pojazdy zarejestrowane w Polsce.

 • Co zrobić, jeśli UFG podał błędne dane dotyczące liczby spowodowanych przeze mnie szkód?
 • Wystarczy dostarczyć do WARTY tzw. zaświadczenia o bezszkodowości od towarzystw, które ubezpieczały Cię w poprzednich latach. Informacje w nich zawarte będą miały pierwszeństwo przed danymi UFG. 

 • Jak najlepiej dostarczyć do WARTY zaświadczenia o bezszkodowości od innych ubezpieczycieli?
 • Najlepiej dostarczyć je do obsługującego Cię agenta lub do jednego z 10 Centrów Produktowych w Polsce. Pamiętaj, że masz na to 28 dni od dnia nadania pisma z informacją o negatywnym zweryfikowaniu w bazie UFG podanych przez Ciebie informacji.

 • Jak WARTA sprawdza, czy nie zataiłem spowodowania szkody w ostatnich trzech latach?
 • WARTA korzysta z bazy danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Zawiera ona informacje o liczbie szkód spowodowanych przez kierowcę bez względu na to, czyim autem kierował.

   

  Pamiętaj! Jeśli podane informacje nie potwierdzą się i okaże się, że zataiłeś szkodę, którą miałeś w ostatnich trzech latach, będziesz zobowiązany do dopłaty składki z tytułu większego ryzyka ubezpieczeniowego. WARTA naliczy również odsetki ustawowe od daty udzielania ochrony ubezpieczeniowej.

Zadaj własne pytanie

Warto też rozważyć...