Ochrona od wszystkich ryzyk

Nasze polisy AC obejmują wszystkie ryzyka standardowej polisy (np. wypadek, powódź, pożar) oraz wszystkie inne, które nie zostały wyraźnie wyłączone w warunkach ubezpieczenia. Taka formuła (tzw. all risks) ułatwi Ci dochodzenie swoich praw po wypadku.

 
Dla kogo?
 
Dla wszystkich, którzy nie mają ochoty na spory z ubezpieczycielem po wypadku dotyczące tego, czy polisa obejmowała zdarzenie, czy nie. Jeśli w umowie ubezpieczenia od wszystkich ryzyk towarzystwo wyraźnie nie zapisało wyłączenia odpowiedzialności za określone zdarzenie, nie może odmówić wypłaty odszkodowania.
 
Dlaczego warto?
 
Polisy oparte na zasadzie all risks obejmują wszystkie ryzyka standardowej polisy (np. wypadek, powódź, pożar) oraz wszystkie inne, które nie zostały wyraźnie wyłączone w umowie. To powoduje, że obejmują one również skutki zdarzeń, które były trudne do przewidzenia, lub zbiegu zdarzeń utrudniającego jednoznaczne określenie źródła szkody.
 
Od strony prawnej taka formuła powoduje przeniesienie tzw. ciężaru dowodu na ubezpieczyciela. Zgłaszasz roszczenie, a towarzystwo, chcąc odmówić wypłaty, musi wyraźnie wskazać, który punkt warunków ubezpieczenia wyłącza jego odpowiedzialność. 
 
Przy ubezpieczeniach komunikacyjnych najczęściej zalety widać przy szkodach wynikających z działania czynnika termicznego z zewnątrz lub wewnątrz. Jeśli pożar Twojego auta został spowodowany np. przez przegryzienie kabli przez kunę, to w standardowych warunkach, polisa nie zadziała. Polisy all risks mogą dać w takim wypadku ochronę.