AC Standard

Elastyczna oferta, którą możesz dopasować pod względem zakresu oraz ceny do własnych potrzeb i możliwości finansowych.

1.

Ochrona od wszystkich ryzyk

Warta chroni Ciebie od wszystkich zdarzeń losowych oprócz tych, które zostały wymienione w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. W praktyce oznacza to szerszy i bardziej przejrzysty zakres ochrony od oferowanego na rynku.

2.

Pomoc w razie wypadku

Zadzwoń do nas z miejsca wypadku, a zorganizujemy holowanie twojego auta do 100 km i podpowiemy, gdzie znajduje się najbliższy warsztat. Kupując dodatkowy pakiet assistance otrzymasz wyższy limit na holowanie, pomoc w razie awarii czy możliwość wynajmu auta zastępczego.

3.

Płacisz za to, czego potrzebujesz

Chcesz dostosować polisę do Twoich potrzeb? W AC Standard możesz poszerzać lub zawężać zakres ochrony. Dzięki temu płacisz tylko za te opcje, które potrzebujesz.

4.

Gwarancja utrzymania zniżek mimo szkody

U nas możesz zgłosić szkodę z AC nie tracąc zniżek przy odnawianiu umowy. I to bez względu na jej rozmiary! Dlatego warto zostać z nami dłużej.

5.

Unikalny program lojalnościowy

Po roku bezszkodowej jazdy, klienci odnawiający AC w Warcie, bez dodatkowych opłat otrzymują Pakiet AC Premium. Daje on m.in. preferencyjne warunki płatności składki i specjalną ścieżkę likwidacji szkód.

Co warto wiedzieć o AC Standard?

Kliknij w jedną z zakładek, aby zapoznać sie z dodatkowymi informacjami.

 • Zakres ochrony
 • Opcje dodatkowe
 • Po wypadku
 • Składki
 • Zawarcie umowy
 • Inne
 • Komu polecamy AC Standard?
 • To elastyczna oferta dla posiadaczy wszystkich rodzajów pojazdów. Pozwala ubezpieczyć pojazd na wypadek jego uszkodzenia lub zniszczenia oraz od kradzieży. W zależności od potrzeb i możliwości finansowych możesz wybrać różne warianty naprawy pojazdu – w ASO lub w sieci warsztatów niezależnych.

 • Co to znaczy, że umowa jest oparta o formułę all risks?
 • Formuła all risks zastosowana w naszych umowach AC oznacza, że umowa obejmuje wszystkie ryzyka standardowej polisy (np. wypadek, powódź) oraz wszystkie inne, które nie zostały wyraźnie wyłączone w umowie. Taka formuła ułatwi Ci dochodzenie swoich praw, bo to towarzystwo będzie musiało udowodnić, że dana szkoda nie jest objęta umową.

 • Czy umowa chroni także na wypadek kradzieży auta?
 • Tak, ryzyko kradzieży pojazdu jest standardowo objęte ochroną. Jako jedno z niewielu towarzystw umożliwiamy ubezpieczenie od ryzyka kradzieży również na terenie państw wyłonionych z byłego ZSRR oraz Turcji (w części europejskiej).

  Gwarantujemy wypłatę równą wartości auta z dnia zdarzenia. Pokrywamy również koszty naprawy zniszczeń pojazdu powstałych przy próbie włamania, dewastacji czy krótkotrwałej kradzieży, gdy samochód zostanie odnaleziony.

 • W jakich krajach działa ochrona?
 • W Polsce, pozostałych krajach europejskich (w tym Rosji i Turcji w europejskich częściach terytoriów) oraz Maroku, Tunezji i Izraelu.

   

  Pamiętaj! Umowa ACS obejmuje ryzyko utraty pojazdu wskutek kradzieży także na terenie państw wyłonionych z byłego ZSRR oraz Turcji (w ich europejskich częściach).

 • Jakie opcje dodatkowe można dokupić do AC Standard?
 • Umowę ACS można rozszerzyć o:

  • opcję nieredukcyjnej sumy ubezpieczenia,
  • opcję wypłaty odszkodowania z uwzględnieniem kosztów części nowych oryginalnych,
  • opcję zastosowania stawek za roboczogodzinę Autoryzowanych Stacji Obsługi,
  • opcję zniesienia 10 proc. udziału własnego w szkodach spowodowanych przez osobę o zwiększonym ryzyku ubezpieczeniowym.
 • Jak działa opcja nieredukcyjnej sumy ubezpieczenia?
 • To opcja gwarantująca, że po wypłacie odszkodowania suma ubezpieczenia wpisana w polisie nie będzie zmniejszona o wypłaconą kwotę. Nie trzeba będzie  dopłacać składek, żeby wyrównać ubytek (tzw. doubezpieczenie).

 • Jak działa opcja wypłaty odszkodowania z uwzględnieniem kosztów nowych i oryginalnych części?
 • Zakłada rezygnację z procentowego pomniejszania wartości części z tytułu zużycia wynikającego z używania auta przy ustalaniu wysokości odszkodowania. Wysokość pomniejszenia zależy od wieku auta (tzw. wskaźnik amortyzacji).

  Wykupienie tej opcji powoduje, że przy wyliczaniu odszkodowania koszty robocizny mogą być kalkulowane według stawek Autoryzowanych Stacji Obsługi.

 • Co zrobić po stłuczce?
 • Przede wszystkim odpowiednio zabezpiecz miejsce wypadku np. żeby nie doszło do kolejnych kolizji. Następnie niezwłocznie zadzwoń do Centrum Obsługi Klienta (801 308 308 w Polsce i +48 502 308 308 z zagranicy) i postępuj zgodnie ze wskazówkami udzielonymi przez konsultanta lub skontaktuj się poprzez formularz na stronie.

 • Co zrobić po stwierdzeniu kradzieży auta?
 • Niezwłocznie zadzwoń do  Centrum Obsługi Klienta Warty (801 308 308 w Polsce i +48 502 308 308 z zagranicy) i postępować zgodnie ze wskazówkami udzielonymi drogą telefoniczną przez pracownika COK lub lub skontaktować się poprzez formularz na stronie .

   

  Więcej: Moje auto zostało skradzione

 • Czy standardowa umowa ACS będzie pozwalała na naprawę auta w Autoryzowanej Stacji Obsługi?
 • Nie. Żeby mieć taką możliwość konieczne jest wykupienie opcji wypłaty odszkodowania z uwzględnieniem kosztów nowych, oryginalnych części. Zapisanie w umowie zasady naprawy na nowych, oryginalnych częściach powoduje przyjęcie jako podstawy wyceny kosztów robocizny stosowanych przez ASO.

   

  Pamiętaj! Naprawę w formie bezgotówkowej możesz przeprowadzić również w sieci warsztatów partnerskich WARTY.

 • Kiedy towarzystwo uzna tzw. szkodę całkowitą?
 • WARTA uznaje tzw. szkodę całkowitą, gdy naprawa jest nieopłacalna – czyli gdy pojazd uległ uszkodzeniu w takim stopniu, że koszty jego naprawy przekraczają 70% wartości tego pojazdu bezpośrednio przed zaistnieniem szkody.

 • Czy można płacić składkę w ratach?
 • Tak - można opłacać składkę w dwóch i czterech ratach. Jednak pamiętaj, że decydując się na jednorazową płatność możesz zapłacic mniej!

 • Co się stanie z polisą, jeśli zapomnę zapłacić kolejną ratę?
 • TUiR "WARTA" S.A. przypomina swoim klientom o terminie zapłaty kolejnej raty. Zawsze po stwierdzeniu braku płatności wysyłamy pismo przypominające, w którym wyznaczamy dodatkowy termin na zapłatę składki.

 • Na jaki okres zawierana jest umowa?
 • Standardowo umowy AC zawiera się na 12 miesięcy. Jednak w wyjątkowych przypadkach, np. gdy masz już polisę OC i dokupujesz AC, może to być krótszy okres. 

 • Od kiedy umowa może zacząć działać?
 • Najczęściej odpowiedzialność WARTY rozpoczyna się następnego dnia po zawarciu umowy, nie wcześniej jednak niż po zapłaceniu składki lub pierwszej raty.

  WARTA może też przyjąć odpowiedzialność z chwilą zawarcia umowy ubezpieczenia.

   

  O szczegółach dowiesz się u agentów WARTY.

 • Czy mogę ubezpieczyć auto zarejestrowane za granicą RP?
 • Nie, ponieważ w ramach umowy ACS ubezpieczamy tylko pojazdy zarejestrowane w Polsce.

 • Co zrobić, jeśli UFG podał błędne dane dotyczące liczby spowodowanych przeze mnie szkód?
 • Wystarczy dostarczyć do WARTY tzw. zaświadczenia o bezszkodowości od towarzystw, które ubezpieczały Cię w poprzednich latach. Informacje w nich zawarte będą miały pierwszeństwo przed danymi UFG. 

 • Jak WARTA sprawdza, czy nie zataiłem spowodowania szkody w ostatnich trzech latach?
 • WARTA korzysta z bazy danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Zawiera ona informacje o liczbie szkód spowodowanych przez kierowcę bez względu na to, czyim autem kierował.

   

  Pamiętaj! Jeśli podane informacje nie potwierdzą się i okaże się, że zataiłeś informację o tym, że miałeś szkodę w ostatnich trzech lub czterech latach, będziesz zobowiązany do dopłaty składki z tytułu większego ryzyka ubezpieczeniowego. Dodatkowo WARTA naliczy odsetki ustawowe - od daty udzielania ochrony ubezpieczeniowej.

Zadaj własne pytanie

Warto też rozważyć...