MATERIAŁ MARKETINGOWY

AC (Autocasco)

Kompleksowe ubezpieczenie pojazdu na wypadek jego uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży. W zależności od potrzeb możesz wybrać AC Standard lub AC Komfort .

Autocasco Komfort

Autocasco Standard

Ochrona przed skutkami wypadku i działania żywiołów wg formuły all risks

Odpowiedzialność nawet za najmniejsze uszkodzenia (brak tzw. franszyzy integralnej)

Ubezpieczenie od kradzieży, włamania, dewastacji

Bez dopłat po wypłacie odszkodowania w celu uzupełnienia sumy ubezpieczenia

Opcja

Odszkodowanie wyliczane według kosztów zakupu oryginalnych części z logo producenta auta (bez uwzględnienia tzw. amortyzacji)

Opcja

Koszty naprawy liczone według stawek autoryzowanych stacji obsługi

Opcja

Pełne odszkodowanie bez potrąceń (tzw. udziałów własnych)

Opcja

Odpowiedzialność wg wartości auta wpisanej w polisie

Dla nowych samochodów: trzyletnia gwarancja wyliczania odszkodowania według wartości wpisanej na fakturze

Ubezpieczenie bagażu

Assistance w wariancie Złotym w cenie