Co musisz wiedzieć o przeglądzie technicznym samochodu?

Badania techniczne (potocznie zwane przeglądem technicznym) mają ogromne znaczenie, ponieważ wpływają na bezpieczeństwo wszystkich uczestniczących w ruchu drogowym. Obowiązkiem każdego właściciela pojazdu jest przedstawienie auta do badania, na którego podstawie diagnosta stwierdza czy wszystkie elementy w samochodzie są sprawne i nadające się do dalszej jazdy. Dzięki badaniu można wykluczyć ewentualne niebezpieczeństwo, które doprowadziłoby do wypadku czy kolizji na drodze.

Badania techniczne pojazdu dzieli się na:

  • Badania okresowe –wykonywane w określonych odstępach czasu, w zależności od rodzaju pojazdu,
  • Badania dodatkowe – niezależne od badań okresowych, na przykład po wypadku lub po wykryciu braków technicznych przez policję lub transport drogowy,
  • Badania co do zgodności z warunkami technicznymi – dotyczą pojazdów zabytkowych przed ich pierwszą rejestracją na terenie RP.