Życie

Leczenie specjalistyczne ubezpieczonego, małżonka lub partnera oraz dziecka na grupowej polisie na życie – co warto wiedzieć?

Chcesz ubezpieczyć się na grupowej polisie na życie? Istotne jest dla ciebie, aby Twoja polisa uwzględniała leczenie specjalistyczne dla Ciebie i Twoich najbliższych? Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak działa ochrona w zakresie leczenia specjalistycznego na polisie grupowej.
 

Małżeństwo

Jak chroni polisa grupowa uwzględniająca leczenie specjalistyczne?

Leczenie specjalistyczne ubezpieczonego to dość często pojawiające się ryzyko ubezpieczeniowe na grupowych polisach na życie. W tym przypadku leczenie specjalistyczne rozumiemy jako jedną z metod leczenia, wymienionych i zdefiniowanych w katalogu metod leczenia specjalistycznego, będącym częścią ogólnych warunków tego ubezpieczenia. Określony rodzaj leczenia specjalistycznego musi być zastosowany po raz pierwszy w życiu ubezpieczonego oraz musi być przeprowadzony w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Zgodnie z powyższym leczenie to może dotyczyć osoby ubezpieczonej na polisie, ale również jej małżonka/ki lub partnera/ki oraz dziecka, jeżeli na polisie widnieje również ochrona dla nich. Dla każdego z nich ogólne warunki zawierają dedykowany zakres ochrony. Zakres ochrony na polisie grupowej jest ustalany przez ubezpieczyciela, którym jest w opisywanym przypadku zakład pracy, zawierający polisę grupową u danego ubezpieczyciela, dla swoich pracowników.

Leczenie specjalistyczne w opisywanym zakresie widnieje w ogólnych warunkach ubezpieczenia Warta Ekstrabiznes Plus. Jest to jedno z kilkudziesięciu możliwych do zastosowania dodatkowych form ubezpieczenia na tym produkcie, poza ochroną podstawowa w zakresie śmierci ubezpieczonego.

 

Kiedy otrzymamy wypłatę świadczenia za leczenie specjalistyczne?

Odpowiedzialność ubezpieczyciela za leczenie specjalistyczne ubezpieczonego związane z chorobą rozpoczyna się po trzech miesiącach od objęcia go ubezpieczeniem. W przypadku leczenia specjalistycznego związanego z wypadkiem odpowiedzialność rozpoczyna się od dnia objęcia ubezpieczeniem. Osoba ubezpieczona, jak również małżonek/ka lub partner/ka oraz dziecko mają na polisie ustaloną sumę ubezpieczenia związaną z leczeniem specjalistycznym. Suma ta może się różnić dla poszczególnych, wspomnianych osób.

Wypłata świadczenia następuje po potwierdzeniu, że rodzaj leczenia, który został zastosowany u jednego z nich, widnieje w katalogu zawierającym występujące na polisie formy leczenia specjalistycznego. Poszczególne rodzaje leczenia, jakie tam się znajdują, mają przypisane informacje o procencie sumy ubezpieczenia, jaki jest wypłacany po złożeniu wniosku o wypłatę świadczenia. Zachowana jest w tym przypadku zasada, że za mniej złożone rodzaje leczenia specjalistycznego wnioskujący otrzymuje część sumy ubezpieczenia, natomiast za bardziej złożone, całą sumę ubezpieczenia, widniejącą na polisie na tym ryzyku ubezpieczeniowym. Za niektóre formy leczenia specjalistycznego ubezpieczyciel przewiduje wypłatę świadczenia tylko jeden raz w trakcie trwania polisy. Takie zapisy dotyczą radioterapii i chemioterapii.
 

 

Ubezpieczenie na życie 

Jak złożyć wniosek świadczeniowy z tytułu leczenia specjalistycznego?

Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu leczenia specjalistycznego należy złożyć do ubezpieczyciela. Najlepiej w tym przypadku skorzystać z formularza na stronie internetowej. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość przesłania wraz z wnioskiem o wypłatę świadczenia, również dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia takiego wniosku. Obecnie nie ma potrzeby przesyłania do ubezpieczyciela oryginałów dokumentów, wystarczą ich kopie w wersji elektronicznej. Podstawowymi dokumentami do wniosku jest dokumentacja medyczna potwierdzająca przeprowadzenie określonego leczenie specjalistycznego. Podczas rozpatrywania wniosku ubezpieczyciel może poprosić o dodatkowe dokumenty potwierdzające stan zdrowia wnioskującego, a także skierować go na dodatkowe badania lekarskie lub skierować go również na komisję lekarską, aby potwierdzić zasadność wypłaty świadczenia.

 

Jak oceniasz artykuł?
Poznaj ofertę ubezpieczenia na życie. Zamów rozmowę
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Imię i nazwisko nie może być dłuższe niż 100 znaków.
Pole może zawierać wyłącznie litery.
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Zły format kodu pocztowego.
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Nieprawidłowy numer telefonu.

Administratorem danych osobowych jest TUiR „Warta” S.A. oraz TUnŻ „Warta” S.A. i będą one służyły do obsługi zgłoszenia. Więcej informacji o zasadach przetwarzania kliknij tutaj

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady