Samochód

Mandat z fotoradaru - co zrobić?

Otrzymanie mandatu z fotoradaru często wiąże się z koniecznością zapłacenia kary. W przypadku najpoważniejszych wykroczeń grzywna wynosi nawet kilka tysięcy złotych. Czy można odwołać się od mandatu i kiedy kara się przedawnia? Odpowiedzi na te oraz inne pytania w poniższym artykule.

Mandat z fotoradaru - taryfikator. Jak opłacić mandat

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak działają fotoradary
  • Jakie kary wiążą się z otrzymaniem mandatu z fotoradaru
  • Po jakim czasie przychodzi mandat z grzywną
  • Jak zapłacić za mandat z fotoradaru
  • Co zrobić, aby odwołać się od nałożonej kary
  • Czy mandat z fotoradaru wpływa na wysokość ubezpieczenia

Zasada działania fotoradarów

Fotoradar składa się z kamery oraz oprogramowania, które umożliwia wykonywanie zdjęć pojazdów przekraczających dozwoloną prędkość. W zależności od modelu, urządzenia te mogą być dodatkowo wyposażone w radar lub laser. Przekłada się to na dokładniejsze pomiary i zmniejsza margines błędu.

W momencie popełnienia wykroczenia fotoradar wykonuje zdjęcie pojazdu, które jest następnie wysyłane do odpowiednich służb. Na podstawie zgromadzonych danych uprawnione organy mogą wystawić mandat.

W Polsce działa kilkaset fotoradarów (w tym kamer odcinkowych pomiarów prędkości), gdzie najwięcej znajduje się w województwie mazowieckim. Przed każdym takim urządzeniem o zbliżającej się kontroli informuje znak D-51. Nie warto go bagatelizować, ponieważ wykonanie zdjęcia przez fotoradar w trakcie popełnienia wykroczenia grozi wysokimi karami – nie tylko finansowymi.
 


Ubezpieczenie OC/AC

Taryfikator mandatów z fotoradaru w 2023 roku

W przypadku tej formy kontroli przestrzegania przepisów drogowych, mandat i punkty karne można otrzymać przede wszystkim za przekroczenie dopuszczalnej prędkości. W 2022 roku podniesiono maksymalne wysokości mandatów, które obowiązują także w 2023 roku. W poniższej tabeli znajdują się informacje dotyczące wartości kary za przekroczenie dopuszczalnych limitów.
 

 

Przekroczenie prędkości

Wysokość mandatu

Punkty karne

 

do 10 km/h

50 zł

1

 

o 11-15 km/h

100 zł

2

 

o 16-20 km/h

200 zł

3

 

o 21-25 km/h

300 zł

5

 

o 26-30 km/h

400 zł

7

 

o 31-40 km/h

800 zł

9

 

o 41-50 km/h

1000 zł

11

 

o 51-60 km/h

1500 zł

13

 

o 61-70 km/h

2000 zł

14

 

o 71 km/h i więcej

2500 zł

15


Jeśli zostaniemy ukarani, a mimo tego ponownie popełnimy wykroczenie i fotoradar znów przyłapie nas na gorącym uczynku, możemy spodziewać się bardziej dotkliwych konsekwencji – maksymalnie 5 000 zł i aż 15 punktów karnych. Co ciekawe, gdy na zrobionym przez urządzenie zdjęciu jedziemy bez pasów lub np. z telefonem w dłoni, to istnieje także możliwość dodatkowego zwiększenia grzywny.
 

Po jakim czasie przychodzi mandat z fotoradaru?

Mandat za popełnione wykroczenie powinniśmy otrzymać w ciągu 180 dni. Trzeba jednak wiedzieć, że mowa tutaj o terminie liczonym nie od daty wykonania zdjęcia, ale ujawnienia złamania przepisów. Często mandaty z fotoradarów przychodzą jednak dużo szybciej, nawet w ciągu kilkunastu dni lub kilku tygodni. Dodatkowo jeśli złamaliśmy przepisy np. w mieście naszego zamieszkania, istnieje szansa, że pismo otrzymamy nawet po kilku dniach.

 


Sprawdź cenę ubezpieczenia samochodu

Mandat z fotoradaru – jak za niego zapłacić?

Otrzymanie mandatu domyślnie wiąże się z koniecznością zapłacenia kary nie przez właściciela pojazdu, ale osobę, która w momencie popełnienia wykroczenia nim kierowała. Jeśli nie wskażemy sprawcy, sami będziemy musieli zapłacić grzywnę.

Po otrzymaniu pisma należy wypełnić stosowne oświadczenie, dostępne na oficjalnej stronie CANARD. Po uzupełnieniu danych wystarczy przesłać je pocztą pod wskazany w dokumencie adres. Co ważne, możemy zrobić to także przez internet – wymagane jest zarejestrowanie się w elektronicznym Biurze Obsługi Klienta CANARD za pośrednictwem profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Po otrzymaniu stosownej deklaracji, uprawniona jednostka nakłada i przesyła mandat karny. Na uregulowanie należności mamy 7 dni. Uiszczenie opłaty jest bardzo proste i można dokonać jej na kilka sposobów:

  • z wykorzystaniem bankowości internetowej;
  • na poczcie;
  • w banku.

Przy wykonywaniu przelewu należy posłużyć się indywidualnym numerem rachunku bankowego, widocznym na mandacie. Warto także zaznaczyć, że nie należy dokonywać wpłat na rachunek I Urzędu Skarbowego w Opolu, jak ma to miejsce w przypadku innych mandatów, np. nakładanych w trakcie kontroli drogowej.
 


Ubezpieczenie komunikacyjne

Odwołanie od mandatu z fotoradaru

W przypadku wystawienia i otrzymania blankietu mamy prawo do odmowy przyjęcia mandatu. Odpowiedni organ może jednak skierować sprawę na drogę sądowa. W przypadku udowodnienia winy sąd ma prawo nałożenia o wartości wyższej, niż pierwotnie wystawiony mandat. Pomimo tego istnieje szansa na uniknięcie kary, jeśli udowodnimy, że np. nasze działanie w rzeczywistości nie było wykroczeniem, ponieważ doszło do niego na skutek obrony koniecznej, obrony dóbr chronionych prawem lub choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego oraz innego zakłócenia czynności psychicznych.

Tak jak w przypadku terminu płatności, na złożenie odwołania mamy 7 dni. Pismo trzeba złożyć do sądu właściwego dla miejsca popełnienia wykroczenia. Należy w nim zawrzeć swoje dane osobowe, numer i serię mandatu, a także opis zdarzenia wraz z okolicznościami, które mają przemawiać za odstąpieniem od wymierzenia kary pieniężnej. Podpisane odwołanie wystarczy doręczyć osobiście lub wysłać listem poleconym. Warto też zaznaczyć, że za postępowania w sprawach wykroczenia wydatki pokrywa w całości Skarb Państwa.

 

Mandat z fotoradaru a ubezpieczenie komunikacyjne

Popełnienie wykroczenia i otrzymanie punktów karnych może mieć wpływ na cenę ubezpieczenia, firmy ubezpieczeniowe dostały dostęp do bazy wykroczeń i będą mogły odpowiednio docenić piratów drogowych. Problem może pojawić się też , kiedy spowodujesz wypadek lub stłuczkę. Taka sytuacja często skutkuje utraceniem zniżki i podwyższeniem stawki za obowiązkową ochronę OC.

Warto jednak wiedzieć, że np. jednorazowa kolizja nie musi oznaczać wykasowania wszystkich wypracowanych bonusów. Przy zawieraniu nowej umowy Warta OC Komfort z opcją "Ochrona Zniżek" klient w pierwszym roku otrzymuje gwarancję, że ustalając składkę za wznowienie, uznamy go za bezszkodowego, nawet gdy spowoduje szkodę do 5 000 zł. Najlepiej jednak jest przestrzegać obowiązujących przepisów, jeździć bezpiecznie i  stosować na drodze zasadę ograniczonego zaufania.
 

 

 

 

Jak oceniasz artykuł?
Ładowanie...
Kup online polisę OC/AC
PLs
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Minimalna liczba znaków to 4.
Numer rejestracyjny jest błędny. Sprawdź numer rejestracyjny w dowodzie rejestracyjnym (pkt. A).
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady