Dom i mieszkanie

Niezależnie od tego jaki masz piec – zgłoś go i zadbaj o bezpieczeństwo

Nieprawidłowo funkcjonujące źródła ciepła mogą doprowadzić np. do pożaru w budynku, powodując poważne szkody. Okazją do zrobienia przeglądu technicznego i zadbania o bezpieczeństwo jest zbliżający się termin obowiązkowego zgłoszenia urządzenia grzewczego do specjalnej ewidencji. To również najlepszy moment na sprawdzenie, czy nasze ubezpieczenie domu rzeczywiście obejmuje wszystko, na czym nam zależy, a suma ubezpieczenia pozwoli na odbudowę domu.

Kobieta wymieniająca piec w ubezpieczonym w Warcie domu by zadbać o bezpieczeństwo swoje i bliskich

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Czym jest CEEB
  • Do kiedy i w jaki sposób należy złożyć deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków
  • Czy możesz ubezpieczyć swoje mieszkanie od szkód powstałych przez urządzenia grzewcze

Do 30 czerwca tego roku, każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest złożyć deklarację o sposobie jego ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Celem założenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków między innymi jest poprawa jakości powietrza. Gdzie i w jaki sposób możesz złożyć deklaracje, przeczytasz w tym artykule.

Kto i do kiedy musi złożyć deklaracje?

Okazję do zrobienia gruntownego przeglądu technicznego urządzeń cieplnych daje zbliżający się termin obowiązkowego złożenia deklaracji o posiadanym urządzeniu cieplnym. Deklarację trzeba złożyć  do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) – systemu informacji o źródłach ogrzewania budynków mieszkalnych i niemieszkalnych w Polsce. Jest to wymóg ustawowy, zgodnie z którym deklaracje składają:

  • Właściciele budynków – w budynkach jednorodzinnych
  • Zarządcy budynków – w budynkach wielorodzinnych
  • Właściciel lub zarządca – w każdym innym budynku niemieszkalnym - usługowym, jak i użyteczności publicznej (np. garaż, biuro, lokale handlowo usługowe)

Formularz trzeba złożyć w maksymalnym terminie 12 miesięcy od uruchomienia CEEB, czyli do 30 czerwca 2022.  Natomiast, jeśli w domu po 1 lipca 2021 zostało zainstalowane i uruchomione nowe źródło ciepła to czas złożenia deklaracji skraca się i wynosi 14 dni.  


Ubezpiecz swój dom lub mieszkanie

Jak złożyć deklaracje do CEEB?

Deklaracje możesz złożyć na dwa sposoby. Możesz zrobić to w najszybszy i wygodniejszy sposób czyli drogą elektroniczną za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu lub podpisu kwalifikowanego na stronie www.zone.gunb.gov.pl lub w formie papierowej. Wypełniony formularz prześlij lub złóż osobiście w Urzędzie Gminy/ Miasta. Druki formularzy wraz ze wzorami, znajdziesz tutaj
 

Pamiętaj o dobrym ubezpieczeniu swojego domu

Najczęściej usterki pieców kojarzą się nam z ryzykiem pożaru (np. spowodowanego zalegającą w kominie sadzą), a przecież współczesne urządzenia grzewcze są napędzane w różny sposób. Nie tylko ogień, ale również wyciek wody czy gazu mogą wyrządzić szkody w mieszkaniu. A koszt ich usunięcia może sięgać kilkudziesięciu tysięcy złotych. Wtedy ubezpieczenie domu, może okazać się niezastąpione.   

Najbliższe tygodnie to zatem idealny czas, by pomyśleć o nabyciu ubezpieczenia swojego domu lub przyjrzeć się swojej aktualnej polisie – jeśli taką posiadasz. Bo wraz z przeglądem technicznym dobrze jest zrobić również przegląd warunków dotychczasowego ubezpieczenia. Zweryfikuj, co obejmuje Twoja obecna polisa i zwróć uwagę na szereg ryzyk związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem urządzeń grzewczych. Właściwa polityka przeciwpożarowa nie opiera się wyłącznie na instalowaniu nowoczesnych czujników dymu, czadu czy zalania. Jest to również odpowiednio szeroki zakres i suma ubezpieczenia domu.
 

Na jakie wsparcie możesz liczyć posiadając ubezpieczenie domu?

W ramach oferty Warta Dom odpowiadamy za szkody powstałe w nieruchomości:

  • w wyniku pożaru,
  • zalania,
  • kradzieży,
  • osadzenia się dymu i sadzy na stałych elementach lokalu (takich jak meble w zabudowie, wbudowany sprzęt AGD, stałe wyposażenie łazienki) oraz ruchomościach domowych (meble wolnostojące, elementy dekoracji wnętrz, oświetlenie, sprzęt elektroniczny, rośliny doniczkowe itp.).  

Jest to zatem kompleksowa ochrona od zdarzeń, które mogą dotyczyć każdego właściciela czy zarządcy budynku. Więcej o ubezpieczeniu swojego domu możesz przeczytać w tym artykule.
 


Ubezpiecz swój dom 

Jak oceniasz artykuł?
Sprawdź cenę ubezpieczenia domu lub mieszkania
Co chcesz ubezpieczyć?
Zaznacz co chcesz ubezpieczyć
Oblicz składkę

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady