Do 30 czerwca tego roku, każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest złożyć deklarację o sposobie jego ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Celem założenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków między innymi jest poprawa jakości powietrza. Gdzie i w jaki sposób możesz złożyć deklaracje, przeczytasz w tym artykule.

Kto i do kiedy musi złożyć deklaracje?

Okazję do zrobienia gruntownego przeglądu technicznego urządzeń cieplnych daje zbliżający się termin obowiązkowego złożenia deklaracji o posiadanym urządzeniu cieplnym. Deklarację trzeba złożyć  do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) – systemu informacji o źródłach ogrzewania budynków mieszkalnych i niemieszkalnych w Polsce. Jest to wymóg ustawowy, zgodnie z którym deklaracje składają:

  • Właściciele budynków – w budynkach jednorodzinnych
  • Zarządcy budynków – w budynkach wielorodzinnych
  • Właściciel lub zarządca – w każdym innym budynku niemieszkalnym - usługowym, jak i użyteczności publicznej (np. garaż, biuro, lokale handlowo usługowe)

Formularz trzeba złożyć w maksymalnym terminie 12 miesięcy od uruchomienia CEEB, czyli do 30 czerwca 2022.  Natomiast, jeśli w domu po 1 lipca 2021 zostało zainstalowane i uruchomione nowe źródło ciepła to czas złożenia deklaracji skraca się i wynosi 14 dni.