Samochód

Samochód w leasingu – jak ubezpieczyć?

Zastanawiasz się nad ubezpieczeniem samochodu w leasingu? Chcesz posiadać pełną ochronę w tym zakresie? Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak dobrze ubezpieczyć pojazd w leasingu.

Kobieta w aucie

Kto ubezpieczenia pojazd w leasingu?

Leasingowanie samochodu to najbardziej popularna forma pozyskania samochodu dla firmy. Umowa leasingu umożliwia nam użytkowanie samochodu bez konieczności ponoszenia znacznych kosztów związanych z jego nabyciem. Właścicielem samochodu pozostaje leasing. W zależności od zawartej umowy leasingowej mamy możliwość wykupu samochodu po okresie, na jaki została zawarta umowa lub objęcia nową umową kolejnego pojazdu. Jednym z ważnych zagadnień przy tej formie uzyskania samochodu jest jego właściwe ubezpieczenie. Pomimo że leasing jest właścicielem pojazdu, w umowie spotkany się z zapisem, że my jako leasingobiorca mamy obowiązek go ubezpieczyć.
 

Co zawiera ubezpieczenie pojazdu w leasingu?

 W większości umów leasingowych obowiązek ubezpieczenia pojazdu spoczywa na leasingobiorcy. Tylko w niektórych umowach leasingodawca określa towarzystwo ubezpieczeniowe i zakres ubezpieczenia. Trzeba przyznać, że wskazanie konkretnej ubezpieczalni na pewno oszczędza nas czas na szukanie na rynku oferty, która będzie dla nas ciekawa. Leasingodawca, będąc właścicielem samochodu w zasadzie zawsze nakazuje objęcie pojazdu będącego przedmiotem umowy polisą Autocasco. Pojazd musi mieć też oczywiście polisę OC posiadaczy pojazdów, ponieważ jest to obowiązkowe ubezpieczenie dla wszystkich zarejestrowanych w kraju pojazdów. Ochronę na pojeździe uzupełniają ubezpieczenia NNW i Assistance. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków chroni osoby korzystające z samochodu przed skutkami wypadków, jakie mogą im się przydarzyć. Nie ma tu znaczenia czy chodzi o obrażenia związane z wypadkiem, czy też obrażenia podczas wsiadania lub wysiadania z pojazdu. Obecnie trudno sobie wyobrazić ubezpieczenie pojazdu bez pakietu Assistance w nawet najbardziej podstawowym zakresie. Możliwość holowania naszego samochodu po wypadku lub po awarii to bardzo przydatne rozwiązanie.

 

Sprawdź cenę ubezpieczenia OC

Do czego służy ubezpieczenie GAP?

Ściśle związana z leasingowaniem pojazdu jest jeszcze jedna forma ubezpieczenia dedykowana dla leasingobiorcy. W tym przypadku chronimy się przed skutkami szkody całkowitej na objętym leasingiem pojeździe. Szkoda taka może powstać w wyniku poważnego wypadku, ale także kradzieży pojazdu. Chodzi tu o ubezpieczenie zwane GAP, czyli Guaranteed Asset Protection. Jest to ubezpieczenie dobrowolne. Ubezpieczenie to występuje też na rynku pod nazwą ubezpieczenia od utraty wartości pojazdu lub ubezpieczenia od straty finansowej. Opisywane ubezpieczenie ma zapewnić nam ochronę przed poniesieniem dodatkowych kosztów, gdy po szkodzie całkowitej lub kradzieży, wypłata odszkodowania z OC sprawcy lub naszej polisy Autocasco nie pokryje wszystkich kosztów, jakie mamy ponieść w związku z zakończeniem umowy leasingu. Co prawda pod koniec trwania umowy leasingu może się okazać, że wycena szkody całkowitej użytkowanego przez nas pojazdu będzie większa od kwoty, jaką mamy jeszcze do zapłacenia leasingodawcy, jednak jeśli wspomniana szkoda powstała zaraz po zawarciu umowy z reguły będziemy mieli do wpłaty znaczną kwotę. 

Ubezpieczanie GAP można zakupić w kilku wersjach. Pierwsza możliwość polega na pokrywaniu różnicy pomiędzy wartością rynkową pojazdu z dnia zakupu i wartością z dnia szkody. Czyli jest to oferta dla najnowszych pojazdów. Druga możliwość to pokrywanie różnicy między wartością pojazdu z kolejnej polisy Autocasco a wartością pojazdu z dnia szkody. To rozwiązanie najlepiej sprawdzi się dla pojazdów kilkuletnich. Ostatnią możliwością jest ochrona utraty wartości pojazdu oparta na wybranym limicie odszkodowania. Możemy w ten sposób ubezpieczyć nawet pojazdy dziesięcioletnie.

 

Oblicz składkę dla swojego pojazdu

Co ma wpływ na cenę polisy dla samochodu w leasingu?

Podczas zakupu podstawowej ochrony dla pojazdu w leasingu w postaci OC, AC, NNW i Assistance musimy pamiętać, że właścicielem pojazdu jest leasingodawca. Tym samym przygotowana dla nas oferta ubezpieczenia może nie uwzględniać ewentualnych zniżek, jakie posiadamy za bezszkodową jazdę. Część towarzystw ubezpieczeniowych przy wyliczaniu składki nie bierze pod uwagę historii polisowej leasingobiorcy. Na ten fakt ma bezpośredni wpływ raportowanie do UFG historii polisowej osób ubezpieczonych. Należy też pamiętać, że ubezpieczenie pojazdu w leasingu pozbawione jest możliwych pomniejszeń wypłaty odszkodowania, takich jak udział własny w szkodzie, amortyzacja części lub franszyza. Powoduje to zwiększenie łącznej kwoty za ubezpieczenie. Podobna zasada obowiązuje, jeśli kupujemy polisę Autocasco na swój pojazd. Jeśli chcemy znieść pomniejszenia wypłaty odszkodowania, to wtedy zapłacimy większą składkę za polisę.

 

Jak oceniasz artykuł?
Ładowanie...
Kup online polisę OC/AC
PLs
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Minimalna liczba znaków to 4.
Numer rejestracyjny jest błędny. Sprawdź numer rejestracyjny w dowodzie rejestracyjnym (pkt. A).
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.

Polecany porady

Zobacz wszystkie porady