Posiadacz samochodu jest zobowiązany tylko do kupienia ubezpieczenia OC. Taka polisa nie chroni jednak np. przed kradzieżą, uszkodzeniami auta, do których dojdzie z winy właściciela czy dewastacją. To rola Autocasco. Czym jest i w jakich przypadkach może Ci się przydać, przeczytasz w tym artykule.

Co to jest ubezpieczenie AC?

Ubezpieczenie AC (Autocasco) jest ubezpieczeniem dobrowolnym pojazdów od skutków uszkodzenia, zniszczenia i kradzieży. Zakres ubezpieczenia jest ustalany przez firmy ubezpieczeniowe w tzw. Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia – może obejmować m.in. szkody wynikające z uszkodzenia pojazdu w wypadku, jak również powstałe na skutek wystąpienia takich zdarzeń jak grad czy pożar. Obecnie najbardziej popularną formułą ubezpieczenia AC jest ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, obejmujące zakresem ochrony wszelkie zdarzenia, które nie zostały wymienione w katalogu wyłączeń odpowiedzialności.
 

W jakich sytuacjach pomoże Autocasco?

Firmy ubezpieczeniowe oferują wiele wariantów ubezpieczenia Autocasco. Najczęściej obejmuje ono szkody powstałe w wyniku kolizji lub wypadku z innymi pojazdami, ale nie tylko. Auto może zostać uszkodzone w kolizji ze zwierzęciem, które wbiegło na jezdnię. Na odszkodowanie można ponadto liczyć w przypadku kradzieży pojazdu lub jego wyposażenia. Choć lata 90-te, podczas których często dochodziło do kradzieży aut mamy już dawno za sobą – takie przypadki wciąż nie są rzadkie. W samym 2020 r. z powodu kradzieży wyrejestrowano z Centralnej Ewidencji Pojazdów ponad blisko 7 tys. aut. Nasilającym problemem stają się też anomalia pogodowe – ulewne deszcze, porywiste wiatry, pożary. Autocasco pozwoli uzyskać odszkodowanie w razie zniszczeń samochodu, jakie powstają w wyniku dużych opadów – także gradu, podtopień. obsunięć się ziemi, czy trąb powietrznych, których też jest coraz więcej w związku ze zmianami klimatu. AC przydaje się również, gdy samochód parkowany jest na ulicy, ponieważ w czasie wichury na dach mogą spadać nie tylko drobniejsze gałęzie, ale również potężne konary.

Pamiętaj!  Ubezpieczenie Autocasco może obejmować:

  • Kradzież samochodu
  • Zderzenie z innym samochodem
  • Szkody wyrządzone przez zwierzęta
  • Wybicie szyby
  • Kradzież wyposażenia
  • Uszkodzenia karoserii
  • Uszkodzenia przez nieznanych sprawców
  • Zalanie samochodu