Tablice rejestracyjne w samochodach używanych – co się zmienia?

Obowiązkiem każdego nabywcy używanego samochodu jest zarejestrowanie go. Rejestracji pojazdu na wniosek właściciela, dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce stałego lub czasowego miejsca zamieszkania posiadacza auta, wydając odpowiednią decyzję, dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne.

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że z dniem 31 stycznia 2022 roku wchodzą w życie nowe przepisy: składający wniosek o rejestrację pojazdu może wnioskować o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych.

W praktyce oznacza to, że kupując, samochód możesz nie wymieniać jego tablic rejestracyjnych. Bez względu na to, czy pojazd zarejestrowany był w Twoim powiecie, czy na drugim końcu Polski. Tablice jednak muszą spełniać warunki określone w Ustawie o ruchu drogowym: muszą być czytelne i utrzymane w należytym stanie oraz spełniać  odpowiednie wymogi (białe tło, symbol Unii Europejskiej w postaci okręgu 12 gwiazdek oraz litery „PL” wyróżniające państwo rejestracji pojazdu). 

Zmieniają się również, przepisy dotyczące dowodów rejestracyjnych. Więcej o zmianach wprowadzonych od 1 maja 2022 roku, przeczytasz w artykule „Nowe dowody rejestracyjne od 1 maja 2022 roku. Kto musi je wymienić?”.