Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. powstało w 1920 r. Od tego czasu dyktuje standardy na polskim rynku ubezpieczeń. Jest jedną z największych i najstarszych firm ubezpieczeniowych w Polsce.

Oferta Warty kierowana jest do bardzo szerokiej grupy klientów indywidualnych i korporacyjnych. Klientom indywidualnym towarzystwo oferuje m.in. ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, osobowo-turystyczne i odpowiedzialności cywilnej.

Firmom działającym w różnych branżach Warta oferuje specjalistyczną i kompleksową ochronę ubezpieczeniową, zgodną ze światowymi standardami. Warunki ubezpieczenia konstruowane są indywidualnie, dzięki czemu są dostosowane do specyfiki prowadzonej działalności i indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy. Kompleksowa oferta może chronić mienie, działalność oraz finanse firmy. Towarzystwo jest też liderem w ubezpieczeniach morskich i lotniczych.

Warta działa na obszarze całej Polski. Jej ubezpieczenia oferuje ponad 20 tysięcy osób w jednostkach terenowych, czy placówkach własnej sieci agentów czy multiagentów. Ubezpieczenia Warty sprzedawane są również poprzez sieć placówek partnerów biznesowych np. banki czy posredników finansowych. Warta jest też głównym partnerem dla brokerów ubezpieczeniowych.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Kapitał zakładowy TUiR WARTA S.A. wynosi 187 938 580 zł

GŁÓWNI AKCJONARIUSZE

HDI International AG – 75,7% akcji, Meiji Yasuda Life Insurance Company – 24,3% akcji

Talanx

Z przychodami na poziomie 28,1 mld euro (w 2013 r. oraz zatrudnieniem na poziomie 21500 osób, Talanx jest trzecią największą grupą ubezpieczeniową w Niemczech i ósmą grupą ubezpieczeniową w Europie. Grupa, mająca swoją główną siedzibę w Hanowerze, działa na terenie 150 krajów. Talanx prowadzi swoją działalność pod wieloma markami koncentrując się na ubezpieczeniach z segmentu B2B. W ramach grupy Talanx działają spółki pod markami, takimi jak: HDI, HDI-Gerling (globalny ubezpieczyciel przemysłu) Hannover Re (jeden z wiodących reasekuratorów), Targo Insurers, PB Insurers, Neue Leben (specjalizujące się w bancassurance) i spółka świadcząca usługi finansowe AmpegaGerling. Przejęcie TU Europa oraz TUiR Warta S.A. sprawiło, że Polska jest teraz obecnie dla Talanx drugim głównym rynkiem, po rodzimym rynku niemieckim.

Agencja ratingowa Standard & Poor's przyznała grupie ubezpieczeniowej Talanx rating pozycji finansowej na poziomie A+/stabilny (mocny), a Grupie Hannover Re rating na poziomie AA-/stabilny (bardzo mocny). Talanx AG jest notowany na Frankfurckiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Jego akcje wchodzą w skład indeksu MDAX (pod symbolami TLX100, ISIN: DE000TLX1005).

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie: www.talanx.com.Talanx jest też obecny na Twitterze: twitter.com/talanx_en

Meiji Yasuda

Meiji Yasuda Life Insurance Company to firma założona w 1881 r. jako pierwszy ubezpieczyciel na życie na japońskim rynku. Jest jednym z największych graczy na rodzimym rynku pod względem przypisu składki, a w ubezpieczeniach grupowych na życie zajmuje pozycję lidera. Siły sprzedaży Meiji Yasuda obecne w całym kraju oferują szeroki zakres ubezpieczeń, w tym indywidualne i rentowe oraz powiązane z nimi usługi, dobrze zaspokajające potrzeby klientów.

Od 2010 r. firma Meji Yasuda jest związana z Talanx porozumieniem o strategicznym partnerstwie.Więcej: http://www.meijiyasuda.co.jp/english/index.html

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.

CENTRALA, ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000016432; NIP 521-04-20-047; Wysokość kapitału zakładowego: 187 938 580 zł opłacony w całości.

Społecznie odpowiedzialny biznes służy budowaniu strategicznych relacji organizacji z jej otoczeniem i jest stałym elementem jej strategicznego zarządzania. WARTA realizuje koncepcję społecznie odpowiedzialnego biznesu w prowadzonej działalności, szuka innowacyjnych rozwiązań biznesowych, które przyczyniają się zarówno do rozwoju firmy, jak i społeczeństwa.

Dlatego WARTA podpisała i stosuje nastepujące deklaracje:

Zasady Ładu Korporacyjnego są zestawem zasad określających relacje zewnętrzne i wewnętrzne instytucji nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, w tym relację z udziałowcami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

PLIKI DO POBRANIA:

 
Raport roczny Grupy Talanx – sprawozdanie niefinansowe

PLIKI DO POBRANIA:

Sprawozdanie niefinansowe Grupy Talanx za 2017 tłumaczenie

Jarosław Parkot, Prezes Zarządu

Jest absolwentem Instytutu Transportu Politechniki Warszawskiej oraz Podyplomowego Studium Marketingu i Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada również tytuł Master of Business Administration Uniwersytetu Erasmus w Rotterdamie. Na początku kariery zawodowej pracował w wielu prywatnych polskich i międzynarodowych firmach. W 1998 roku rozpoczął pracę w Citibanku / Bank Handlowy na stanowisku Dyrektora Zarządzającego Dystrybucją i Bankowością Detaliczną. Był członkiem Zarządu Citibanku i członkiem Rady Nadzorczej TFI Kapitał Handlowy. W 2003 r. rozpoczął pracę dla Grupy Ubezpieczeniowej Uniqa Polska na stanowisku Wiceprezesa Zarządu, odpowiedzialnego za rozwój strategiczny wszystkich spółek ubezpieczeniowych Uniqa w Polsce. Od 2004 roku pełnił funkcję Prezesa Grupy Uniqa w Polsce. Prezesem TUiR WARTA S.A. i TUnŻ WARTA S.A. jest od lipca 2010 r.

Paweł Bednarek, Wiceprezes Zarządu

Ukończył Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki na kierunku Matematyka. Posiada uprawnienia aktuarialne. W branży ubezpieczeń na życie pierwszą pracę podjął w AGF Ubezpieczenia Życie, a od 1995 r. uczestniczył przy tworzeniu struktur organizacyjnych i produktów TUnŻ WARTA S.A. Od grudnia 1996 r. brał udział przy powstawaniu Gerling Polska Życie, gdzie zajmował się rozwojem produktów, analizami finansowymi oraz nadzorem nad administracją ubezpieczeń. Funkcję wiceprezesa zarządu TUnŻ WARTA S.A. pełni od października 1998 r. Nadzoruje Pion Ubezpieczeń na Życie. Od 28 grudnia 2012 r. jest również wiceprezesem Zarządu TUiR WARTA S.A.

Grzegorz Bielec, Wiceprezes Zarządu

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, gdzie studiował równolegle dwa kierunki Finanse i Bankowość oraz Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne. Ukończył też szereg kursów i szkoleń z zakresu zarządzania. Praktykę zdobywał w renomowanych firmach. Na początku kariery zawodowej pracował w PTK Centertel czy LuxMedzie. Od 2003 r. związany z branżą konsultingową. Najpierw był konsultantem w Accenture. Od 2008 r. pracował w Boston Consulting Group, gdzie awansował na stanowisko Młodszego Partnera oraz członka Światowej Praktyki Ubezpieczeniowej BCG oraz praktyki Usług Finansowych. W tym czasie zrealizował wiele projektów w Polsce i zagranicą, w obszarze usług finansowych, ze szczególnym naciskiem na ubezpieczenia. Do jego zadań należało m.in. opracowanie modelu bezpośredniej likwidacji szkód dla Polskiej Izby Ubezpieczeń czy strategii dwóch marek dla Warty. Wiceprezesem TUiR WARTA S.A. i TUnŻ WARTA S.A. jest od 1 września 2014 r.

Jarosław Niemirowski, Wiceprezes Zarządu

Jest absolwentem Szkoły Nauk Ścisłych w Warszawie. W 2001 r. został wpisany do Rejestru Aktuariuszy. Z branżą ubezpieczeniową związany od 1998 r., kiedy to dołączył do Fiat Ubezpieczenia (obecnie Benefia), gdzie w latach 2001-2004 pełnił funkcję Głównego Aktuariusza. W czerwcu 2005 r. objął stanowisko Dyrektora Departamentu Aktuariatu i Reasekuracji w Uniqa. Szeregi Warty zasilił w czerwcu 2011 r., zostając Dyrektorem Zarządzającym Departamentu Rozwoju Produktów Komunikacyjnych oraz Doradcą Zarządu ds. Matematyki Klienta. W tym czasie zrealizował liczne, strategiczne projekty Warty. Do najważniejszych z nich należy m.in. wdrożenie innowacyjnego systemu taryfikacji on-line czy koordynacja procesu dual brandingu. Funkcję wiceprezesa zarządu TUiR WARTA S.A. oraz TUnŻ WARTA objął w lipcu 2016 r.

Hubert Mordka, Wiceprezes Zarządu

Absolwent Francusko-Polskiej Wyższej Szkoły Nowych Technik Informatyczno-Komunikacyjnych w Poznaniu. Swoją karierę rozpoczynał w firmach technologicznych takich jak IBM i Nokia, pracował także w firmie konsultingowej PricewaterhouseCoopers. Z branżą ubezpieczeń związany od dziesięciu lat, pracę w HDI rozpoczął w 2002 r. (poprzednio Tryg Polska TU). Od 1 lipca 2012 r. jest wiceprezesem TUiR WARTA S.A. i członkiem zarządu TUnŻ WARTA S.A.

Jarosław Piątkowski, Wiceprezes Zarządu

Jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1994 r. w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeń Ergo Hestia, z którym związany był do czerwca 2011 r. Od 2005 r. pełnił funkcję Członka Zarządu Ergo Hestia. W latach 2003 – 2008 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń, a od 2008 do 2011 r. był członkiem Rady Nadzorczej Towarzystwa. Od 2007 r. do czerwca 2011 r. zasiadał w Radzie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Od 1 lipca 2012 r. jest wiceprezesem TUiR WARTA S.A. i członkiem zarządu TUnŻ WARTA S.A.

Rafał Stankiewicz, Wiceprezes Zarządu

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 1996 roku był związany z PZU SA. Początkowo pracował w Oddziale Okręgowym PZU w Szczecinie. Przeszedł szczeble kariery od stanowiska inspektora do dyrektora ds. Nowej Organizacji Likwidacji Szkód w Biurze Likwidacji Szkód w PZU SA. Od grudnia 2007 roku pełnił funkcję członka Zarządu PZU S.A. W styczniu 2011r. objął stanowisko wiceprezesa zarządu w TUiR WARTA S.A. i członka zarządu TUnŻ WARTA S.A.

Anna Świderska, Wiceprezes Zarządu

Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu finansami spółek. Swoją karierę zaczynała w firmie Arthur Andersen, gdzie m.in. zajmowała się audytem firm z branży ubezpieczeniowej. Od 2002 r. związana jest z polskimi spółkami z grupy Talanx. Pełniła w nich m.in. funkcję Dyrektor Zarządzającej, CFO, Doradczyni Zarządu i Głównej Księgowej. Wraz z połączeniem HDI i Warty objęła stanowisko Dyrektor Zarządzającej odpowiedzialnej za Departament Rachunkowości Finansowej. Funkcję wiceprezesa zarządu TUiR WARTA S.A. oraz TUnŻ WARTA objęła w lipcu 2020 r.

Rada Nadzorcza

Wilm Langenbach - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Oliver Schmid - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Takeshi Kamoshita - Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Kokot - Członek Rady Nadzorczej
Christian Müller - Członek Rady Nadzorczej
Michael Schmidt-Rosin - Członek Rady Nadzorczej
Wiesław Thor - Członek Rady Nadzorczej