Samochód

Rejestracja samochodu używanego - krok po kroku

Rejestracja samochodu używanego to obowiązek każdego nabywcy. Za jego niedopełnienie grożą realne konsekwencje finansowe. Sam proces rejestracji wymaga przygotowania odpowiednich dokumentów. Sprawdź, jak zrobić to krok po kroku, aby uniknąć niepotrzebnych błędów.

kobieta rejestruje używany samochód

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji samochodu używanego?
 • Jak złożyć wniosek o rejestrację samochodu używanego?
 • Ile czasu na rejestrację samochodu używanego?
 • Jak poinformować wydział komunikacji o zmianie właściciela?
 • Jakie mogą być przyczyny odmowy rejestracji samochodu używanego?
 • Jak zarejestrować samochód używany z zagranicy?

Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji samochodu używanego?

Rejestracja samochodu używanego odbywa się w wydziale komunikacji starostwa powiatowego, miasta lub dzielnicy. Podczas wizyty w urzędzie powinieneś przedstawić następujące dokumenty:

 • wypełniony wniosek o rejestrację samochodu zawierający markę i model, rok produkcji oraz numer identyfikacyjny VIN pojazdu,
 • dokument tożsamości,
 • dowód własności pojazdu, czyli umowę kupna-sprzedaży lub fakturę VAT,
 • dowód rejestracyjny auta,
 • zaświadczenie o wykonanym badaniu technicznym,
 • polisa OC,
 • dotychczasowe tablice rejestracyjne,
 • potwierdzenie opłacenia PCC,
 • potwierdzenie wniesienia opłat rejestracyjnych.

Pamiętaj, że samochód używany możesz zarejestrować osobiście lub przez pełnomocnika. W przypadku aut będących własnością firmy do załatwienia wszystkich formalności będziesz potrzebować stosowne upoważnienie. Podobnie w sytuacji, gdy pojazd ma kilku współwłaścicieli.

Od 4 września 2022 roku nie ma obowiązku dołączania karty pojazdu do wniosku o rejestrację ani składania wniosku o wydanie wtórnika karty pojazdu. Jednocześnie wydział komunikacji nie wydaje nalepki kontrolnej, która do tej pory była umieszczana na przedniej szybie auta. To pozwoliło obniżyć sumaryczne koszty rejestracji samochodu używanego. Aktualna opłata wynosi 161,50 zł. Składają się na nią:

 • 54 zł za wydanie dowodu rejestracyjnego,
 • 12,50 zł za komplet znaków legalizacyjnych,
 • 13,50 zł za pozwolenie czasowe,
 • 80 zł za tablice rejestracyjne,
 • 1,50 zł z tytułu opłaty ewidencyjnej.

Jeśli wybierzesz indywidualne tablice rejestracyjne, to sumaryczny koszt rejestracji samochodu używanego wyniesie 1081,50 zł. Od 31 stycznia 2022 roku obowiązują przepisy dopuszczające możliwość zachowania dotychczasowych tablic rejestracyjnych dla pojazdu rejestrowanego w innym mieście lub powiecie. Dotyczy to samochodów, które były już wcześniej zarejestrowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a ich tablice są czytelne, utrzymane w odpowiednim stanie oraz zgodne z obwiązującym wzorem.
 

Ubezpieczenie samochodu

Jak złożyć wniosek o rejestrację samochodu używanego?

Wniosek o rejestrację samochodu używanego możesz złożyć podczas wizyty w wydziale komunikacji właściwym dla swojego miejsca zamieszkania. Alternatywnym rozwiązaniem jest wysłanie kompletu dokumentów tradycyjną pocztą. Podczas bezpośredniej wizyty możesz od razu wyjaśnić z urzędnikiem ewentualne problematyczne kwestie i odpowiedzieć na jego pytania. Jest to niemożliwe w przypadku wysyłki dokumentów pocztą. Z tego powodu warto stawić się osobiście w urzędzie.

Rejestracja samochodu używanego jest również możliwa przez Internet. Najpierw jednak powinieneś sprawdzić, czy urząd właściwy dla Twojego miejsca zamieszkania ma Elektroniczną Skrzynkę Podawczą systemu Kierowca i Pojazd. Jeżeli tak, to możesz założyć konto w systemie przez stronę internetową Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Do tego będzie Ci potrzebny profil zaufany, który zarejestrujesz na stronie Ministerstwa Cyfryzacji. Mając konto w systemie Kierowca i Pojazd będziesz mógł złożyć wniosek w Elektronicznej Skrzynce Podawczej i przesłać komplet dokumentów potrzebnych do rejestracji.
 

Ile czasu na rejestrację samochodu używanego?

Jako nabywca używanego samochodu zarejestrowanego w Polsce masz 30 dni na zgłoszenie zmiany właściciela lub przerejestrowanie pojazdu w wydziale komunikacji. Czas ten liczony jest od momentu zawarcia umowy kupna-sprzedaży lub umowy darowizny. Tyle samo czasu ma sprzedający na zgłoszenie zbycia auta w wydziale komunikacji. To zasady obowiązujące od 1 stycznia 2020 roku. Oczywiście termin 30 dni na przerejestrowanie funkcjonował już wcześniej. W przepisach brak było jednak sankcji za jego niedotrzymanie. W efekcie wiele osób nie dopełniało tego obowiązku. Ustawodawcy zależało także na wyeliminowaniu ze statystyk tzw. pojazdów-duchów. To określenie dotyczy aut, które wycofano z ruchu, ale fakt ten nie został nigdzie zgłoszony.

Podczas wizyty w urzędzie samochód zostanie zarejestrowany czasowo na 30 dni. Otrzymasz wtedy tzw. miękki dowód, czyli pozwolenie czasowe oraz tablice rejestracyjne. Urząd ma 30 dni na weryfikację danych zawartych we wniosku i wydanie docelowego dowodu rejestracyjnego (tzw. twardy dowód). Jeśli w tym czasie Twój samochód nie zostanie zarejestrowany na stałe, to powinieneś zgłosić się do urzędu w celu przedłużenia ważności tymczasowego dowodu o kolejne 14 dni. W innym wypadku poruszanie się po drogach publicznych może skutkować nałożeniem mandatu w wysokości 200-1000 złotych.

Niedopełnienie obowiązku przerejestrowania auta może mieć swoje konsekwencje podczas zagranicznego wyjazdu. Jeśli w czasie kontroli drogowej służby stwierdzą niezgodność danych w dowodzie rejestracyjnym z informacjami zawartymi w bazie, to kierujący będzie musiał okazać upoważnienie właściciela do prowadzenia auta. Załatwienie takiego dokumentu od zbywcy może być w takiej sytuacji dosyć kłopotliwe.

 

Sprawdź cenę OC/AC

Jak poinformować wydział komunikacji o zmianie właściciela?

Przy sprzedaży pojazdu powinieneś zadbać o aktualizację danych w CEPiK. Możesz to zrobić na kilka sposobów:

 • osobiste zgłoszenie w wydziale komunikacji właściwym do miejsca zamieszkania,
 • zgłoszenie online za pośrednictwem platformy ePUAP,
 • zawiadomienie listowne za pośrednictwem poczty polskiej.

Po dokonaniu zgłoszenia w Centralnej Ewidencji Kierowców i Pojazdów (CEPiK) zostaną zarejestrowane dane nowego właściciela pojazdu. Dowód rejestracyjny będzie jednak w dalszym ciągu wystawiony na dane sprzedającego. Zmieni się to dopiero po przerejestrowaniu samochodu przez nowego właściciela.

Jeżeli nabywca pojazdu nie przerejestruje auta na siebie, a sprzedający nie dopełni obowiązku zgłoszenia, to będzie nadal figurował w bazie CEPiK jako właściciel. Jeśli nabywca pojazdu spowoduje wypadek lub stłuczkę, to poprzedni właściciel może być zmuszony do wyjaśnienia kwestii własności pojazdu. Podobna sytuacja dotyczy w sytuacji, gdy nowy właściciel otrzyma mandat z fotoradaru lub karę za nieopłacenie parkingu. Wezwanie do wskazania kierującego może przyjść na dane widniejące w bazie CEPiK. Jeśli pojazd zostanie użyty do popełnienia przestępstwa, to poprzedni właściciel naraża się na jeszcze większe problemy.
 

Jakie mogą być przyczyny odmowy rejestracji samochodu używanego?

Wydział komunikacji ma prawo odmówić rejestracji samochodu używanego. Najczęstsze powody wydania takiej decyzji to:

 • niekompletne dokumenty złożone podczas rejestracji auta,
 • błędy w dowodzie rejestracyjnym lub innej dokumentacji technicznej pojazdu dotyczące najczęściej numeru VIN, pojemności silnika, masy własnej, liczby miejsc itp.,
 • brak ważnego badania technicznego,
 • zastrzeżenie własności w umowie, czyli zapis stwierdzający, że „samochód staje się własnością kupującego dopiero w momencie uiszczenia pełnej wpłaty” (konieczne jest wtedy przedstawienie dowodu zapłaty za samochód),
 • brak ciągłości umów, gdy dane w dowodzie rejestracyjnym różnią się od danych sprzedającego na umowie,
 • zastaw rejestrowy, czyli sytuacja, kiedy samochód jest przedmiotem zabezpieczenia bankowego,
 • nieczytelny numer VIN,
 • brak wpisu w dowodzie o zamontowanym haku czy instalacji LPG,
 • pozytywna weryfikacja pojazdu w rejestrze aut kradzionych.

Pamiętaj, że to kupujący ma obowiązek sprawdzenia, czy nabyty pojazd jest kradziony. Jeżeli tego nie zweryfikujesz i staniesz się właścicielem przedmiotu kradzieży, to możesz zostać oskarżony o paserstwo. W efekcie zakupiony samochód zostanie Ci odebrany. Zwrotu wydatków poniesionych na zakup będziesz mógł domagać się w postępowaniu cywilnym przeciwko nieuczciwemu sprzedawcy.

Rejestracja samochodu używanego rozpoczyna się w momencie jego kupna. Już na tym etapie powinieneś zadbać o uzyskanie niezbędnych dokumentów. Sprawdź koniecznie ich czytelność. Taka skrupulatność pomoże Ci uniknąć problemów podczas rejestracji w wydziale komunikacji.

 

Ubezpieczenie samochodu

Jak zarejestrować samochód używany z zagranicy?

Aby zarejestrować samochód używany kupiony za granicą, musisz przedstawić w wydziale komunikacji następujące dokumenty:

 • wniosek o rejestrację pojazdu,
 • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • karta pojazdu, jeśli została wydana,
 • przetłumaczona umowa kupna-sprzedaży,
 • zagraniczne tablice rejestracyjne, jeśli zostały wydane,
 • dowód tożsamości,
 • potwierdzenie wyrejestrowania pojazdu w kraju wcześniejszej rejestracji,
 • zaświadczenie potwierdzające ważność badania technicznego,
 • potwierdzenie opłacenia akcyzy lub zaświadczenie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego zwalniające z opłaty,
 • potwierdzenie wykupienia ubezpieczenia OC.

Jeśli sprowadziłeś samochód z kraju, który należy do Unii Europejskiej, to nie musisz tłumaczyć dowodu rejestracyjnego. Koszt rejestracji auta z zagranicy od 4 września 2022 roku wynosi 161,50 złotych lub 1081,50 złotych w przypadku zamówienia indywidualnych tablic rejestracyjnych.

Pamiętaj, aby we wniosku o rejestrację pojazdu wpisać następujące dane:

 • rodzaj i przeznaczenie samochodu,
 • marka i model,
 • numer VIN,
 • rok produkcji,
 • rodzaj paliwa,
 • data nabycia.

Planujesz zakup samochodu używanego z Anglii, Niemiec lub USA? Na naszym blogu znajdziesz artykuły, w których szczegółowo omawiamy:

Rejestracja samochodu używanego nie jest skomplikowaną procedurą. Wymaga jedynie przestrzegania określonych terminów oraz przygotowania wymaganych dokumentów. Dzięki temu cały proces przebiegnie sprawnie, a Ty unikniesz niepotrzebnych nerwów i konsekwencji wynikających z niedopełnienia tego obowiązku.
 

Jak oceniasz artykuł?
Ładowanie...
Kup online polisę OC/AC
PLs
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Minimalna liczba znaków to 4.
Numer rejestracyjny jest błędny. Sprawdź numer rejestracyjny w dowodzie rejestracyjnym (pkt. A).
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady