Ubezpieczenie grupowe dla sektora edukacji

Warta Program Edukacja to ubezpieczenie dostosowane do specyficznych potrzeb pracowników placówek oświatowych. Oprócz szerokiej ochrony dotyczącej przypadków, które występują w codziennym życiu, do oferty zostały dodane nowe rozwiązania przygotowane specjalnie z myślą o pracownikach szkół.

Program Edukacja obejmuje pracowników oświaty i ich najbliższych

Program Edukacja jest kierowany do placówek z sektora Edukacji, czyli PKD 85 zatrudniających od 3 do 100 osób. Grupowe ubezpieczenie na życie Warty oferuje istotne wsparcie finansowe pracowników i ich najbliższych, które obejmuje m.in.:

  • szybki proces wypłaty świadczeń – zdarzenia proste nawet w 1 dzień,
  • katalog poważnych zachorowań uwzględniający zachorowania związane z wykonywanym zawodem nauczyciela,
  • świadczenie w przypadku niezdolności do pracy w zawodzie nauczyciela w wyniku choroby zawodowej.

 

Warta Program Edukacja to wsparcie w różnych sytuacjach życiowych

Poważna choroba

Aż 72 jednostki poważnych chorób, w tym nowotwór, zawał serca, udar mózgu oraz 3 choroby zawodowe nauczycieli.

Pobyt w szpitalu

Zarówno z powodu wypadku lub choroby, rekonwalescencja poszpitalna, a także pobyt na OIOM czy w sanatorium.

Otwarty katalog operacji

Szeroki katalog operacji oraz operacje spoza katalogu.

Przydatne dokumenty