Ubezpieczenia jachtów

Żaglówka objęta ubezpieczeniem jachtów

Ochrona jachtów żaglowych, żaglowo-motorowych, motorowych, łodzi hybrydowych typu RIB, czy nawet skuterów wodnych, na polskich i zagranicznych wodach morskich i akwenach śródlądowych, a także w czasie postoju w portach, przystaniach i zimowiskach.

Żaglówka objęta ubezpieczeniem jachtów

Ubezpieczenie jachtów w razie uszkodzenia lub utraty mienia, odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków

Chcesz ubezpieczyć jacht lub rzeczy swojej załogi na wypadek zniszczenia? A może interesuje Cię ochrona odpowiedzialności cywilnej armatora oraz NNW kapitana i członków załogi? Wybierz polisę wedle oczekiwań, a my zadbamy o Twój spokój w razie nieprzewidzianych zdarzeń.

Co zyskujesz

Ochrona w przypadku szkód całkowitych i częściowych

Ubezpieczenie obejmuje zarówno uszkodzenia kadłuba, wyposażenia jak i szkody w urządzeniach maszynowych lub pomocniczych, powstałe w trakcie użytkowania jachtu.

OC Armatora

Odpowiedzialność cywilna armatora za szkody wyrządzone jachtem osobom trzecim.

NNW

Następstwa nieszczęśliwych wypadków kapitana oraz załogi ubezpieczonego jachtu powstałych podczas przebywania na jachcie, rejsu oraz w bezpośrednim związku z uprawianiem żeglarstwa na ubezpieczonym jachcie.

Ubezpieczenie rzeczy osobistych

Ochroną objęte są rzeczy osobiste kapitana i członków załogi ubezpieczonego jachtu (przedmioty do użytku podczas rejsu).

Warianty ubezpieczenia jachtów

Przydatne dokumenty