Ubezpieczenie od utraty zysku

Otrzymasz ochronę, jeśli z przyczyn losowych trzeba będzie przerwać wytwarzanie produktów czy sprzedaż towarów lub usług. Odszkodowanie obejmuje zysk brutto, jaki osiągnęłaby Twoja firma, gdyby produkcja nie została zakłócona. Możesz zdecydować, na wypadek jakich zdarzeń chcesz się zabezpieczyć.

Zabezpieczenie, jeśli z przyczyn losowych nie uzyskasz przewidzianego zysku

Ubezpieczenie od utraty zysku jest dostępne jako uzupełnienie ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych i przeznaczone dla przedsiębiorców, którzy prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Co zyskujesz

Podstawowy zakres ochrony

Chronimy Twój biznes, jeśli utracisz zysk z powodu pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu i upadku statku powietrznego.

Ochrona na wypadek wielu zdarzeń losowych

Możesz zabezpieczyć się również na wypadek wielu innych zdarzeń losowych, takich jak powódź, huragan, uderzenie pojazdu, upadek drzew, zalanie i wielu innych.

Formuła All Risk – nic Cię nie zaskoczy

Możesz skorzystać również z ubezpieczenia od wszystkich ryzyk: ponosimy wtedy odpowiedzialność za wszystkie szkody, niezależnie od ich przyczyny, poza tymi, które są wyraźnie opisane w polisie.

Przydatne dokumenty