Ubezpieczenia morskie i przedsiębiorstw gospodarki morskiej

Dźwig portowy symbolizujący ubezpieczenia morskie 

Ochrona wszelkich jednostek pływających - statków, jachtów, tankowców – ich ładunków oraz zdarzeń związanych z eksploatacją statków.

Dźwig portowy symbolizujący ubezpieczenia morskie 

W razie uszkodzenia mienia lub odpowiedzialności cywilnej

Prowadzisz działalność w sektorze morskim? Ubezpieczamy wszystko, co porusza się po wodzie – od jachtu do tankowca. Możemy objąć ochroną odpowiedzialność cywilną, jednostkę pływającą, sprzęty lub rzeczy załogi – zgodnie z potrzebami Twojej firmy.

Co zyskujesz

Łatwy dostęp do szerokiej kadry specjalistów

W kluczowych dla sektora morskiego miastach (Gdyni i Szczecinie) mamy swoje Przedstawicielstwa. Pracują w nich doświadczeni eksperci, którzy od lat zajmują się obsługą klientów morskich.

Wsparcie lidera rynku ubezpieczeń morskich

WARTA ma ponad 80 proc. udziału w rynku ubezpieczeń morskich. Ta skala działania gwarantuje wysokie kompetencje i jakość obsługi zarówno na etapie zawierania umowy, jak i podczas likwidacji szkody.

Warianty ubezpieczeń dla firm z sektora gospodarki morskiej