Jak polisa może stanowić zabezpieczenie wspólników w spółce?

W polskim prawie ubezpieczeniowym nie ma odrębnego pojęcia „ubezpieczenie wspólników". Zwyczajowo stosuje się taką nazwę dla umowy mającej na celu zabezpieczenie wspólników i polegającej na krzyżowym ubezpieczeniu na życie.

Jak to działa w praktyce?

Wystawiane są dwie lub więcej polis obejmujących ochroną wzajemnie wspólników, którzy krzyżowo stają się ubezpieczonymi i uposażonymi (w umowie A pierwszy wspólnik jest ubezpieczonym, a drugi – uposażonym, zaś w umowie B – drugi jest ubezpieczonym, a pierwszy – uposażonym). Szczegółowe zasady ustalania kto będzie ubezpieczającym, ubezpieczonym i uposażonym w danej umowie zależą od rodzaju spółki oraz wyboru wspólników. Uposażonym mogą być tu zarówno wspólnicy, jak też sama spółka.

Jakie są z tego korzyści?

W razie śmierci jednego ze wspólników, odpowiednie ubezpieczenie na życie może zapewnić środki na spłatę spadkobierców zmarłego wspólnika, wykupienie aktywów spółki lub udziałów po nim. Dlatego suma ubezpieczenia dla danego wspólnika powinna odpowiadać wartości jego udziału w spółce. Zapobiega to sytuacji w której udziały trafiają do wielu spadkobierców, co może powodować problemy w zarządzaniu.

Jeśli uposażonym jest sama spółka, wypłata świadczenia poprawia płynność finansową spółki, która w przypadku utraty jednego wspólnika, często osoby kluczowej, może zostać zachwiana. Te środki mogą też zostać przeznaczone np. na rekrutację czy wynagrodzenie profesjonalnego menedżera.

Jaką umowę wybrać?

Najlepszą ofertą dla chcących się ubezpieczyć wspólników jest Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na Życie PLATYNOWA OCHRONA.

Ubezpieczenie to cechuje duża elastyczność w zakresie ochrony ubezpieczeniowej oraz wysokości sumy ubezpieczenia.

Podstawowy zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje zgon ubezpieczonego i może być rozszerzony zgodnie z życzeniem klienta o dodatkowe ryzyka:

  • zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku
  • inwalidztwo ubezpieczonego w wyniku wypadku
  • wystąpienie poważnego zachorowania (jeden z najszerszych na rynku ubezpieczeniowym katalogów poważnych zachorowań obejmujących swym zakresem również chorobę Creutzfelda - Jakoba i zakażenie wirusem HiV/Nabyty Zespół Niedoboru Odporności w trakcie transfuzji krwi)
  • przejęcie opłacania składek w przypadku całkowitego inwalidztwa ubezpieczonego
  • pobyt ubezpieczonego w szpitalu
  • operacje ubezpieczonego
  • WARTA ASSISTANCE MEDYCZNY.