Funds Funds

Warto wiedzieć

Masz pytanie na które nie znalazłeś odpowiedzi? Zapraszamy do zapoznania się z najczęstszymi zapytaniami naszych Klientów. Znajdź dokładnie to, czego szukasz.

Jak dobrać ubezpieczenie transportowe do potrzeb firmy?

Zakres ubezpieczenia mienia w transporcie, które powinien posiadać przedsiębiorca zależy od profilu jego działalności. Kluczowe jest określenie, kto odpowiada za przewożony towar i do kogo on należy.

 

W każdym wypadku, przedsiębiorca przewożący swoje mienie powinien mieć ubezpieczenie cargo – czyli ładunków w transporcie. Obejmuje ono środki obrotowe będące własnością przedsiębiorcy oraz maszyny, urządzenia i wyposażenie. Są one ubezpieczone na wypadek uszkodzenia, zniszczenia, lub utraty wskutek zdarzeń losowych. Co ważne, za zdarzenia losowe uznaje się nie tylko np. pożar czy powódź i działanie innych żywiołów (łącznie 10 przypadków), ale też wypadek środka transportu, rabunek czy kradzież z włamaniem, a nawet upadek przedmiotu nie należącego do ubezpieczającego i nie będący pod jego kontrolą, na środek transportu.

Sumy ubezpieczenia w pakiecie dedykowanym dla małych i średnich firm Warta Ekstrabiznes Plus mogą wynosić od 10 tys. zł do 150 tys. zł, a składki od 60 do 850 zł rocznie.

 

Takie ubezpieczenie warto mieć zarówno w sytuacji w której przedsiębiorca przewozi swoje towary własnym transportem, jak i wtedy gdy powierza je zawodowemu przewoźnikowi. Warto pamiętać, że choć przewoźnik powinien mieć ubezpieczenie OC, to taka polisa ma ograniczony zakres – obejmuje tylko szkody powstałe z winy przewoźnika. Na przykład, jeśli przewoźnik zabierze nasz towar i na stojący samochód, wskutek wichury, przewróci się drzewo, to nie będzie on odpowiadał za zniszczony towar. Wtedy przyda się polisa cargo.

 

Nieco innego ubezpieczenia potrzebuje przedsiębiorca nie będący zawodowym przewoźnikiem, który przewozi mienie nie należące do niego. Na przykład, jeśli zakład naprawczy odbiera od klienta własnym transportem maszyny do naprawy, to powinien pomyśleć o wykupieniu ubezpieczenia OC działalności z klauzulą dodatkową „szkody w rzeczach pod kontrolą, w pieczy lub dozorem". Obejmuje ona ryzyko uszkodzenia lub zniszczenia w czasie transportu łącznie ze szkodami w trakcie załadunku lub rozładunku mienia. Oczywiście uszkodzenia te muszą wynikać z winy przedsiębiorcy przewożącego mienie np. sytuacji gdy jego pracownik przy rozładunku upuści maszynę czy kierowca spowoduje kolizję. Zaletą tej klauzuli dodatkowej jest też to, że obejmuje ona nie tylko mienie w transporcie, ale przez cały czas gdy jest ono w gestii ubezpieczonego przedsiębiorcy. Sumy ubezpieczenia dla tej klauzuli w pakiecie Warta Ekstrabiznes Plus mogą wynosić maksymalnie 500.000 zł, a wysokość składek zależy od przychodów klienta, zakresu ubezpieczenia i innych parametrów wpływających na ocenę ryzyka.