MATERIAŁ MARKETINGOWY

Mikroprzedsiębiorstwa

W Smartbiznes ochronę znajdą Klienci ze szczególnymi potrzebami ubezpieczeniowymi, którzy dużą uwagę przywiązują do racjonalnego gospodarowania finansami.Specjalnie przygotowany zakres ubezpieczenia odpowiada specyfice ubezpieczanej branży i zawiera wszystkie ryzyka potrzebne by zapewnić kompleksowość ubezpieczenia. W Smartbiznes ubezpieczymy ponad 150 rodzajów działalności wg klasyfikacji PKD.

1.

Kompleksowa ochrona

Specjalnie przygotowany zakres ubezpieczenia odpowiada specyfice ubezpieczanej branży i zawiera wszystkie ryzyka potrzebne by zapewnić kompleksowość ubezpieczenia. W Smartbiznes ubezpieczymy ponad 150 rodzajów działalności wg klasyfikacji PKD.

2.

Duża elastyczność w wyborze oferty

Po wybraniu rodzaju działalności i podaniu sumy ubezpieczenia, otrzymasz trzy różne zakresowo i cenowo warianty ubezpieczenia. Dodatkowo, masz możliwość zmiany zaproponowanego wariantu ubezpieczenia i wybrania właściwej dla siebie ochrony: od podstawowej do optymalnej. Dzięki takiemu rozwiązaniu sam decydujesz o tym, ile chcesz zapłacić za ubezpieczenie i jakie ryzyka znajdą się na Twojej polisie.

3.

Szybki proces zawarcia umowy

W ciągu zaledwie kilkudziesięciu sekund, w kilku krokach Twój Agent przygotuje dla Ciebie trzy propozycje ubezpieczenia wraz z rekomendacją, która z nich w pełni odpowiada zagrożeniom jakie stawia przed Tobą prowadzenie firmy. Wystarczy podjąć decyzję i złożyć podpis pod umową ubezpieczenia. To wszystko. Nie będziemy wymagać od Ciebie żadnych wykazów czy innych dokumentów. Teraz możesz spać spokojnie. Twój biznes chroni Warta.

4.

Szeroka ochronę w rozsądnej cenie

Wybór nawet najszerszego wariantu ubezpieczenia nie zaskoczy Cię wysokością składki. Wiemy, że w rozwoju biznesu liczy się każda złotówka, dlatego w Smartbiznes ochronę znajdą Klienci ze szczególnymi potrzebami ubezpieczeniowymi, którzy dużą uwagę przywiązują do racjonalnego gospodarowania finansami.

Smartbiznes to ubezpieczenie, które zapewnia ochronę posiadanego mienia i odpowiedzialności cywilnej mikroprzedsiębiorcom tj.:
 
  • - podmiotom posiadającym majątek do 1 000 000 zł,
  • - osiągającym roczny obrót z działalności nieprzekraczający 1 000 000 zł.
 
Oferta dedykowana dla ponad 150 rodzajów działalności gospodarczej (wg klasyfikacji PKD) możliwych do ubezpieczenia w pakiecie.
Ubezpieczenie w 3 wariantach zakresowych i cenowych:

PODSTAWOWY, MODELOWY, OPTYMALNY

ZAKRES UBEZPIECZENIA MIENIA

PODSTAWOWY

MODELOWY

OPTYMALNY

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

OBLIGATORYJNIE

OBLIGATORYJNIE

OBLIGATORYJNIE

UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU

OPCJA

OPCJA

OSZKLENIE OD STŁUCZENIA

OPCJA

DEWASTACJA

AWARIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

MOBILNE UŻYTKOWANIE

AWARIA CHŁODNI

UTRATA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

RYZYKA DODATKOWE

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

OPCJA

OPCJA

OPCJA

ŚWIADCZENIA PRACODAWCY
pod warunkiem włączenia do ochrony NNW)

OPCJA

OPCJA

OPCJA

ASSISTANCE

OPCJA

OPCJA

OPCJA

W naszej ofercie znajdą Państwo również Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w 2 wariantach zakresowych i cenowych

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w 2 wariantach zakresowych i cenowych:

PODSTAWOWY, OPTYMALNY

ZAKRES 

PODSTAWOWY

OPTYMALNY

 

OC deliktowa

OC deliktowa i kontraktowa

 

OC W ZWIĄZKU Z POSIADANIEM MIENIA I PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI

W ZAKRESIE

W ZAKRESIE

 

OC Z TYTUŁU COFNIĘCIA SIĘ CIECZY W SYSTEMACH

 

WODNO-KANALIZACYJNYCH

 

OC Z TYTUŁU RAŻĄCEGO NIEDBALSTWA

 

OC ZA ORGANIZACJĘ IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWEJ

-

 

OC ZA SZKODY W MIENIU OTACZAJACYM W CZASIE PRAC ZA I WYŁADUNKOWYCH

 

OC ZA SZKODY POWSTAŁE PO PRZEKAZNIU USŁUGI W RĘCE ODBIORCY

 

OC ZA PRODUKT

 

OC ZA SZKODY W MIENIU PO KONTROLĄ, W PIECZY LUB DOZOREM

 

OC TYTUŁU PRZENIESIENIA CHORÓB ZAKAŹNYCH

 

OC ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ POJAZDY NIE PODLEGAJĄCE

 

OBOWIĄZKOWI UBEZPIECZENIA

 

KLAUZULE UZUPEŁNIAJĄCE OC DZIAŁALNOŚCI

 

OC PRACODAWCY

OPCJA

OPCJA

 
 

OC NAJEMCY

 

OC ROZSZERZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

-

 

Całości dopełnia szeroki zakres usług w ramach assistance – niezawodny w trudnych i nieprzewidzianych sytuacjach oraz ubezpieczenie NNW dla przedsiębiorcy i jego pracowników.