MATERIAŁ MARKETINGOWY

Mikroprzedsiębiorstwa

W Mikrobiznes Plus ochronę znajdą Klienci ze szczególnymi potrzebami ubezpieczeniowymi, którzy dużą uwagę przywiązują do racjonalnego gospodarowania finansami.Specjalnie przygotowany zakres ubezpieczenia odpowiada specyfice ubezpieczanej branży i zawiera wszystkie ryzyka potrzebne by zapewnić kompleksowość ubezpieczenia. W Mikrobiznes Plus ubezpieczymy ponad 150 rodzajów działalności wg klasyfikacji PKD.

1.

Kompleksowa ochrona

Specjalnie przygotowany zakres ubezpieczenia odpowiada specyfice ubezpieczanej branży i zawiera wszystkie ryzyka potrzebne by zapewnić kompleksowość ubezpieczenia. W Mikrobiznes Plus ubezpieczymy ponad 150 rodzajów działalności wg klasyfikacji PKD.

2.

Duża elastyczność w wyborze oferty

Po wybraniu rodzaju działalności i podaniu sumy ubezpieczenia, otrzymasz trzy różne zakresowo i cenowo warianty ubezpieczenia. Dodatkowo, masz możliwość zmiany zaproponowanego wariantu ubezpieczenia i wybrania właściwej dla siebie ochrony: od podstawowej do optymalnej. Dzięki takiemu rozwiązaniu sam decydujesz o tym, ile chcesz zapłacić za ubezpieczenie i jakie ryzyka znajdą się na Twojej polisie.

3.

Szybki proces zawarcia umowy

W ciągu zaledwie kilkudziesięciu sekund, w kilku krokach Twój Agent przygotuje dla Ciebie trzy propozycje ubezpieczenia wraz z rekomendacją, która z nich w pełni odpowiada zagrożeniom jakie stawia przed Tobą prowadzenie firmy. Wystarczy podjąć decyzję i złożyć podpis pod umową ubezpieczenia. To wszystko. Nie będziemy wymagać od Ciebie żadnych wykazów czy innych dokumentów. Teraz możesz spać spokojnie. Twój biznes chroni Warta.

4.

Szeroka ochronę w rozsądnej cenie

Wybór nawet najszerszego wariantu ubezpieczenia nie zaskoczy Cię wysokością składki. Wiemy, że w rozwoju biznesu liczy się każda złotówka, dlatego w Mikrobiznes Plus ochronę znajdą Klienci ze szczególnymi potrzebami ubezpieczeniowymi, którzy dużą uwagę przywiązują do racjonalnego gospodarowania finansami.

MIKROBIZNES PLUS to ubezpieczenie, które zapewnia ochronę posiadanego mienia i odpowiedzialności cywilnej mikroprzedsiębiorcom tj.:
 
 • - podmiotom posiadającym majątek do 1 000 000 zł,
 • - osiągającym roczny obrót z działalności nieprzekraczający 1 000 000 zł.
 
Oferta dedykowana dla ponad 150 rodzajów działalności gospodarczej (wg klasyfikacji PKD) możliwych do ubezpieczenia w pakiecie.
Ubezpieczenie w 3 wariantach zakresowych i cenowych:

PODSTAWOWY

Ochrona na wypadek:
 
 • - pożaru, zalania i innych zdarzeń losowych
 • - kradzieży z włamaniem i rabunku
 • - rabunku gotówki w transporcie, np. podczas przewozu do banku
Ubezpieczenie w 3 wariantach zakresowych i cenowych:

MODELOWY

Zakres ochrony:
 
 • - pożaru, zalania i innych zdarzeń losowych
 • - kradzieży z włamaniem i rabunku
 • - rabunku gotówki w transporcie, np. podczas przewozu do banku
 • - dewastacji mienia
 • - stłuczenia lub pęknięcia szyb i innych szklanych przedmiotów
 • - zalania, upadku sprzętu elektronicznego
 • - szkód w urządzeniach, maszynach, w środkach obrotowych, a także sprzęcie elektronicznym poza miejscem ubezpieczenia
Ubezpieczenie w 3 wariantach zakresowych i cenowych:

OPTYMALNY

Zakres ochrony:

 

 • - pożaru, zalania i innych zdarzeń losowych
 • - kradzieży z włamaniem i rabunku
 • - rabunku gotówki w transporcie, np. podczas przewozu do banku
 • - dewastacji mienia
 • - stłuczenia lub pęknięcia szyb i innych szklanych przedmiotów
 • - zalania, upadku sprzętu elektronicznego
 • - szkód w urządzeniach, maszynach, w środkach obrotowych, a także sprzęcie elektronicznym poza miejscem ubezpieczenia
 • - awarii urządzeń chłodniczych, przerwy w dostawie prądu powodujących zniszczenie środków obrotowych – bez ograniczenia minimalnej temperatury
 • - szkody powodującej przerwę w prowadzeniudziałalności (np. pożaru) i jednocześnie konieczności regulowania stałych zobowiązań tj. czynszu, opłat za media, rat leasingowych itp. – klauzula utraty płynności finansowej

W naszej ofercie znajdą Państwo również Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej, które dostępne jest w 2 wariantach zakresowych i cenowych:

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w 2 wariantach zakresowych i cenowych:

PODSTAWOWY

Przeznaczony dla działalności biurowej:
 
 • OC deliktowa
 • OC najemcy
 • OC pracodawcy, jeżeli przedsiębiorca
 • zatrudnia pracowników
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w 2 wariantach zakresowych i cenowych:

OPTYMALNY

Przeznaczony dla działalności handlowej, usługowej lub produkcyjnej. Dodatkowa ochrona obejmująca OC kontraktową, a w tym:
 
 • OC za produkt
 • OC za szkody powstałe po wykonaniu prac i usług
 • OC za szkody w rzeczach podlegających obróbce, naprawie, czyszczeniu itp.
 • OC za szkody powstałe w związku z przeniesieniem chorób zakaźnych
 • OC za szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegające rejestracji

Całości dopełnia szeroki zakres usług w ramach assistance – niezawodny w trudnych i nieprzewidzianych sytuacjach oraz ubezpieczenie NNW dla przedsiębiorcy i jego pracowników.