Opieka medyczna dla małych i średnich firm

Lekarz, kierownik budowy i kobieta w fartuchu symbolizujący opiekę medyczną dla MŚP

Grupowe ubezpieczenie Warta Zdrowie to profesjonalna opieka medyczna dla pracownika oraz jego najbliższych (małżonek, partner, dziecko) obejmująca m.in. konsultacje lekarskie, badania laboratoryjne i diagnostyczne świadczone na terenie całej Polski w ponad 1400 placówkach własnych i współpracujących z LUX MED.

Lekarz, kierownik budowy i kobieta w fartuchu symbolizujący opiekę medyczną dla MŚP

Ubezpieczenie zdrowotne dla małych i średnich firm

Ubezpieczenie Warta Zdrowie przeznaczone jest dla małych i średnich firm zatrudniających już od 3 do 50 pracowników. Ochroną mogą być objęci wszyscy pracownicy lub wybrana grupa, a także ich małżonkowie/ partnerzy (do 69 roku życia) oraz dzieci (do 18 lub 25 roku życia, w przypadku kontynuacji nauki). Umowa zawierana jest na rok. W jednej umowie mogą być dostępne różne, wybrane dla pracowników, pakiety spośród 6 oferowanych.

W sprawach świadczeń medycznych zadzwoń na dedykowaną infolinię 22 33 22 883.

 

Co zyskuje pracownik z Warta Zdrowie

Szybki dostęp do lekarzy:
  • podstawowej opieki zdrowotnej w 24h
  • specjalistów, także bez skierowania – do 7 dni roboczych
Szeroki zakres badań
  • możliwych do wykonania w placówkach własnych oraz współpracujących z LUX MED na terenie całego kraju

 

Portal Pacjenta, w tym m.in.:
  • umawianie wizyt online
  • dostęp do wyników badań, przepisanych leków czy zaleceń lekarza

Przydatne dokumenty