OWU A4 Konstrukcja layoutu – okładka i tył

W odniesieniu do szerokości znaku Warty, a tym samym wielkości K, wyznaczane są marginesy według schematu pokazanego na rys. 1. Marginesy określają pozycję znaku Warty. Wysokość KV wynosi 170 mm (rys. 1). Dla OWU A4 stosowany jest KV niekadrowany. Jego rozmiar i położenie są stałe. Nie należy zmieniać go w layoucie.

Wyznaczenie pola tekstowego następuje po uwzględnieniu pozostałych marginesów przypisanych do formatu. Rys. 1 pokazuje maksymalną ilość tekstu, jaki może znajdować się na okładce OWU A4. Rys. 2 pokazuje konstrukcję tylnej okładki oraz pozycje poszczególnych elementów.