Ulotka DL Tabele/kolorystyka

Poniżej została przedstawiona paleta kolorów stosowanych
w tabelach (rys. 1).

Podstawowym kolorem nagłówka tabeli jest kolor
T1 w rozbarwieniu 60%. Jeżeli istnieje potrzeba dodatkowego rozróżnienia nagłówków, dopuszcza się użycie rozbarwień koloru T1 (rys. 1).

W celu rozróżnienia komórek tabeli dopuszcza się użycie
wskazanych rozbarwień koloru G1 (rys. 1).  

Dla ulotki DL zastosowano grubość linii tabeli o wartości
0,75 pkt. Dopuszcza się stosowanie wyróżnienia kolumn oraz
komórek tabeli w postaci ramki o grubości 1,25 pkt.

Wyróżnienia nagłówków

 

 

Wyróżnienia nagłówków

Rys. 1
Rys. 2