Prezentacja Power Point Przykładowe plansze

Rys. 1 przedstawia przykładowe slajdy prezentacji Power Point zaprojektowane dla marki Warty.