Plakat B1 Konstrukcja layoutu

W odniesieniu do szerokości znaku Warty, a tym samym wielkości K, wyznaczane są marginesy według schematu pokazanego na rys. 1. Marginesy określają pozycję znaku Warty, zapisu „MATERIAŁ MARKETINGOWY” oraz pozostałych elementów w layoucie.

Wysokość KV wynosi 570 mm, margines zewnętrzny stanowi +15% pola szklanego sześcianu. Rozmiar i położenie marginesów, KV oraz pól tekstowych są stałe. Nie należy zmieniać ich w layoucie.

Rys. 1