Social Media Typografia

W celu zapewnienia spójności wizualnej postów zostało określonych sześć wielkości pisma, które mogą być wykorzystane w projektach. Wielkości te dopasowane są
do poszczególnych formatów. Zasady ich stosowania opisane zostały na kolejnych stronach.

Tekst T1
Merriweather Sans Bold
wielkość/interlinia – 50/60 pt
kolor – B1/ wyróżnienia – C2

Tekst T2
Merriweather Sans Bold
wielkość/interlinia – 34/40,8 pt
kolor – B1/ wyróżnienia – C2

Tekst T3
Merriweather Sans Bold
wielkość/interlinia – 28/33,6 pt
kolor – B1/ wyróżnienia – C2

Tekst T4
Merriweather Sans Bold
wielkość/interlinia – 22/26,4 pt
kolor – B1/ wyróżnienia – C2

Tekst T5
Merriweather Sans Bold/Light
wielkość/interlinia – 16/19,2 pt
kolor – B1

Tekst T6
Merriweather Sans Bold/Light
wielkość/interlinia – 13/15,6 pt
kolor – B1