Ulotka A5 Tabele/kolorystyka

Poniżej została przedstawiona paleta kolorów stosowanych
w tabelach (rys. 1).

Podstawowym kolorem nagłówka tabeli jest kolor T1
w rozbarwieniu 60%.
Jeżeli istnieje potrzeba dodatkowego rozróżnienia nagłówków, dopuszcza się użycie rozbarwień
koloru T1 (rys. 1).

W celu rozróżnienia komórek tabeli dopuszcza się użycie wskazanych rozbarwień koloru G1 (rys. 1).  

Dla ulotki A5 zastosowano grubość lini tabeli o wartości 0,75 pkt. Dopuszcza się stosowanie wyróżnienia kolumn oraz komórek tabeli w postaci ramki o grubości 1,25 pkt.

Wyróżnienia nagłówków

 

 

Wyróżnienia nagłówków

Rys. 1
Rys. 2