Rollup wizerunkowy Konstrukcja layoutu

Znając szerokość znaku Warta, a tym samym wielkość K, wyznaczane są marginesy według schematu pokazanego
na rys. 1.

KV dla rollupu wizerunkowego jest gotowym, stałym elementem. Nie należy go odtwarzać, skalować
ani przesuwać na layoucie.

Wyznaczenie pola tekstowego następuje po uwzględnieniu pozostałych marginesów przypisanych do formatu

Rys. 1
Rys. 2
Rys. 1
Rys. 2
Rys. 1
Rys. 2
Rys. 1
Rys. 2