Banery Tabela

Tabela zawiera zbiór informacji potrzebnych do konstrukcji banerów o dowolnych formatach.

Tabela ma na celu usprawnienie pracy nad konstrukcją layoutu. Określa wielkość znaku, stopień i krój pisma, kolor, wielkość CTA oraz moduł K, który służy do budowania layoutu. Zasady konstrukcji zostały opisane na kolejnych stronach.

Dobór wielkości hasła reklamowego oraz znaku Warty zależny jest od formatu oraz ilości tekstu. W tabeli podkreślony został rekomendowany stopień pisma przypisany do danego przedziału.

Wytyczne do tworzenia konstrukcji layoutu zostały stworzone
na podstawie analizy projektu kilku przykładowych formatów banerów. W związku z tym nie były weryfikowane w praktyce,
w miarę wdrażania nowego systemu identyfikacji na pozostałe formaty banerów.