Znak system Znak jednowierszowy

Zasady budowania znaku system z jednowierszową nazwą

Znaki systemowe budowane są zawsze w oparciu o sygnet uzupełniony nazwą danego systemu, np. guliwer, eagent, big data
itp., zapisaną zawsze minuskułą.

Fontem stosowanym przy tworzeniu znaków systemowych jest Merriweather Sans Light. Punktem wyjściowym przy budowaniu nowego znaku jest krój pisma o wielkości 35 pt, dla którego grubość linii sygnetu wynosi 2,6 pt.

Konstrukcja znaku opiera się na wartości x, która wyznaczona została na podstawie wysokości małej litery „x” fontu Merriweather Sans Light (rys. 1, 2).

Sygnet pozycjonowany jest w kontenerze o bokach równych 5x.
W kontenerze zawarte są marginesy wewnętrzne o wartości ⅔x.

Wyznaczają one przestrzeń na odpowiednie umieszczenie sygnetu względem typografii. Dopuszcza się minimalne naruszenie marginesów w przypadku konieczności zastosowania korekty optycznej. Pozycja sygnetu w kontenerze zależy
od jego kształtu.

W przypadku wersji poziomej znaku, typografia oddalona jest od kontenera o wartość 1⅓x i mierzona jest od krawędzi pierwszej litery nazwy. Centrowana jest do prawej strony kontenera.
W przypadku wersji pionowej znaku typografia oddalona jest od kontenera o wartość 1⅔x i mierzona jest
od linii bazowej pisma. Typografia centrowana jest względem dolnej krawędzi kontenera.

Znak powinna projektować osoba z wyczuciem estetyki oraz znająca zasady projektowania graficznego.

Rys. 1
Rys. 2

Pole ochronne

Pole ochronne (rys. 1) określa minimalną odległość znaku
od innych elementów w środowisku obcym, gwarantując jego dobrą ekspozycję. Wyznacza odległość znaku od innych elementów graficznych, takich jak tekst, zdjęcia itp. Należy je stosować w przypadku określania pozycji znaku wobec innych znaków w środowisku obcym.

Do wyznaczenia pola zastosowano wartość x, która wyznaczona jest na podstawie wysokości litery „x” fontu Merriweather Sans Light.

Rys. 1
Rys. 2

Kolorystyka