Animacje produktowe do szkoleń Plansza z KV, z ilustracją i grafiką

Konstrukcja layoutu

Na planszach należy stosować zdjęcia lub filmy osadzone
wewnątrz elementu graficznego zaczerpniętego z KV.

Ilustracja lub grafika (np. zrzut z ekranu) na planszach są
pozycjonowane w wyznaczonym polu grafiki. Ilustracja może
być użyta jako element stały lub w postaci animowanej.

Pozycja KV jest stała i nie należy jej zmieniać.

Grafika
grubość linii – 7,5 pt
kolor – B1

Typografia

1. Tytuł
Merriweather Sans Bold
wielkość – 75 pt
kolor – B1

2. Tekst
Merriweather Sans Light
wielkość – 31 pt
kolor – B1

3. Subtitles
Merriweather Sans Regular, wyśrodkowany
wielkość/interlinia – 24/35 pt
światło międzyliterowe – 25 pt
kolor – B1
kolor paska z tekstem: Grey
tinta: 10%