OWU A4 Typografia - okładka

Dla OWU A4 należy stosować jedną linijkę hasła reklamowego
oraz od jednej do trzech linijek tekstu uzupełniającego. Teksty
są pozycjonowane do góry w ramce tekstowej.

1. Tytuł
Merriweather Sans Bold
wielkość/interlinia – 32 pt
kolor – granat Warty

2. Tekst uzupełniający
Merriweather Sans Regular
wielkość/interlinia – 20/26 pt
kolor – granat Warty

Rys. 1