Plakat B1 Przykładowe layouty

Pracując nad layoutem, należy korzystać z przygotowanego
szablonu.

Rys. 1
Rys. 2
Rys. 3
Rys. 4
Rys. 5