Typografia Merriweather Sans

Podstawowym krojem pisma w identyfikacji
wizualnej Warta jest Merriweather Sans.

Krój ten stosujemy:

– w komunikacji marketingowej ATL i BTL do haseł
   reklamowych, nazw kategorii i produktów,
– w internecie (mediach cyfrowych) do haseł  reklamowych
   w materiałach reklamowych  o charakterze wizerunkowym
   i sprzedażowym, haseł na banerach internetowych,
– w akcydensach.

Wykorzystujemy następujące odmiany:

Merriweather Sans Light
Merriweather Sans Regular
Merriweather Sans Bold

Hasło reklamowe, promocje i wyróżnienia

Budując hasło reklamowe, można zastosować dodatkowe wyróżnienie w tekście w kolorze czerwonym, opisanym w palecie kolorystycznej jako kolor C2. Zabieg ten pozwala podkreślić ważny fragment hasła czy sentencji w tekście, podkreślając
np. najważniejszy atut produktu/usługi.

W przypadku długich tekstów reklamowych możemy wyróżnić
od jednego do czterech słów. Muszą to być kolejne słowa, najlepiej mieszczące się w jednej linijce (rys. 1–3). Należy pamiętać, aby wyróżnione fragmenty tekstu nie stanowiły dominanty w haśle reklamowym.

Jeśli istnieje taka potrzeba, a wyróżnienie nie występuje w haśle reklamowym, może pojawić się ono z zachowaniem opisanych zasad w tekście uzupełniającym hasło (rys. 3).

Stosowanie wyróżnienia nie jest obowiązkowe.

Rys. 4–6 przedstawiają nieprawidłowe użycie
wyróżnienia w tekście reklamowym.

Rys. 1
Rys. 4
Rys. 2
Rys. 5
Rys. 3
Rys. 6

Pole tekstowe

Pole tekstowe jest zaznaczone na projektach niebieską ramką tekstową. Jego wielkość jest stała i nie dopasowuje się do ilości tekstu. Granice wielkości pola tekstowego są określone dla poszczególnych formatów.

Przestrzeń pola tekstowego podzielona jest między hasło reklamowe i tekst uzupełniający. Rys. 1 obrazuje przypadek
z większą ilością tekstu dla hasła reklamowego, natomiast rys. 2 z maksymalną ilością tekstu uzupełniającego.

W polu tekstowym, zawierającym hasło reklamowe oraz tekst uzupełniający, tekst pozycjonowany jest do góry ramki tekstowej.

Tekst określający kategorię produktu może zajmować od jednej do dwóch linijek. Jest on pozycjonowany od dołu do górnej krawędzi ramki tekstowej.

Rys. 1
Rys. 2