Ulotka DL Typografia – okładka

Dla ulotki DL należy stosować od jednej do trzech linijek hasła
reklamowego,
które pozycjonowane jest do góry ramki
tekstowej.

Można zastosować wyróżnienie w haśle, którego zasady
opisane są w dziale Typografia (rys. 3).

Tekst określający kategorię produktu może zajmować od jednej do dwóch linijek, pozycjonowany jest do dołu do dolnej krawędzi ramki tekstowej.

1. Kategoria produktu
Merriweather Sans Bold
wielkość/interlinia – 10/12 pt
kolor – B1

2. Hasło reklamowe
Merriweather Sans Bold
wielkość/interlinia – 26/31,2 pt
kolor – B1/ kolor wyróżnienia – C2

3. MATERIAŁ MARKETINGOWY
Merriweather Sans Regular WERSALIKI
wielkość – 7 pt
kolor – Grey

Rys. 1
Rys. 2
Rys. 3