Ulotka DL Przykładowe layouty

Pracując nad layoutem, należy
korzystać z przygotowanego szablonu.