Ilustracje Wytyczne do ilustracji

Kolorystyka

Do tworzenia ilustracji wykorzystujemy paletę ilustracyjną opisaną w sekcji „Kolorystyka” i przedstawioną na rys. 1.

Należy zadbać o to, aby ilustracje nie były zbyt ciemne (przytłaczające) lub zbyt jasne (rozmyte, niewidoczne).
Kolorystyka powinna opierać się na barwach pastelowych, dlatego należy stosować rozbarwienia kolorów do 60%.

W szczególnych przypadkach dopuszcza się używanie tinty 80%, aby podkreślić drobne akcenty.

W poszczególnych ilustracjach należy stosować ograniczoną kolorystykę. Nie powinny zawierać zbyt dużo barw.

Konstrukcja

Styl ilustracji wymaga stosowania obrysów do zdefiniowania
kształtu.

Rys. 1 przedstawia przykład poprawnego obrysu ilustracji.

Rys. 2 przedstawia widok ustawień przy tworzeniu obrysu
w ilustracjach w programie graficznym.

Rys. 3 przedstawia kolorystykę obrysu ilustracji.

Parametry obrysu w programie graficznym
grubość – 2,75 pt
zakończenie – zaokrąglone
narożniki – zaokrąglone

Rys. 1
Rys. 2

 

 

Rys. 3

Tworząc ilustrację, należy pracować w formacie
500 × 500 px (rys. 1). Dzięki temu zostanie zachowana
spójność w grubości obrysów i proporcji poszczególnych
elementów.

Główne elementy powinny być rysowane z uwzględnieniem
perspektywy (widoczny przód lub tył oraz odpowiednio jeden
z boków), bez widocznej górnej i dolnej płaszczyzny (rys. 2).

Rys. 1
Rys. 2