Prezentacja Power Point Konstrukcja layoutu – slajd tytułowy

Projekt przedstawia konstrukcję slajdu tytułowego prezentacji Power Point (rys. 1).

W polu tekstowym zawierającym tytuł prezentacji tekst wyrównany jest do lewej krawędzi pola tekstowego i pozycjonowany jest do dołu ramki tekstowej (dodawany tekst rośnie w górę ramki).

W polu tekstowym zawierającym autora i datę prezentacji tekst wyrównany jest do lewej krawędzi pola tekstowego i wyśrodkowany względem osi poziomej pola.

Rys. 1