Ścianka produktowa (z ikonami) Typografia

Dla ścianki produktowej (z ikonami) należy stosować od dwóch do trzech linijek hasła reklamowego

Można  zastosować wyróżnienie w haśle, którego zasady opisane są w dziale typografia.

1. Kategoria produktu
Merriweather Sans Bold
wielkość/interlinia – 110/132 pt
kolor – B1

2. Hasło reklamowe
Merriweather Sans Bold
wielkość/interlinia – 370/440 pt
wielkość – 410 (powiększona)
kolor – B1
kolor wyróżnienia - C2

 

 

3. Tekst pod ikonami
Merriweather Sans Regular/Bold
wielkość/interlinia – 70/93 pt
kolor – B1

4. MATERIAŁ MARKETINGOWY
Merriweather Sans Regular
wielkość – 80 pt
kolor – Grey

5Index
Merriweather Sans Regular
wielkość – 50 pt
kolor – Grey

Rys. 1
Rys. 2