Prezentacja Power Point Typografia – slajd tytułowy

1. Tytuł
Merriweather Sans Bold
wielkość/interlinia – 67/80,4 pt
kolor – B1

2. Autor/Data
Merriweather Sans Regular
wielkość/interlinia – 32/42 pt
kolor – B1

3. Klasyfikator
Merriweather Sans Light
wielkość – 20 pt
kolor – Grey

Rys. 1