Ikony Konstrukcja

Ikony Warty należy tworzyć o średnio skomplikowanym stopniu szczegółowości (rys. 1), możliwie bez detali. Trzeba jednak unikać charakterystycznej dla ikon płaskich skrajnej syntezy formy. Obiekty powinny mieć kształty i proporcje zbliżone
do realistycznych.

Tworząc ikony Warty, stosujemy przerwanie linii w celu zmniejszenia ciężaru ikon, odseparowania od siebie obiektów,
gdy ikona składa się z wielu elementów oraz gdy chcemy symulować błysk światła.

Rys. 1

Szerokość linii tworzącej ikony wynosi 1,1 pt. Jej zakończenie oraz narożniki są zaokrąglone (rys. 2).

Ikony wpisują się w format o rozmiarach 90 x 90 px (rys. 3).

Rys. 2
Rys. 3