Key Visual typu I Zdjęcia szparowane

Pozycjonowane zdjęcie powinno być umieszczane optycznie
w środku sześcianu. Oznacza to, że jest pozycjonowane
między dwiema przednimi ścianami a tylną. Daje to efekt
grafiki osadzonej wewnątrz otwartego od góry sześcianu
stanowiącego część KV Warty.

Przygotowana została sekcja downloads, zawierająca
spozycjonowane zdjęcia szparowane w KV Warty.

W materiałach drukowanych spozycjonowane zdjęcia
szparowane ustawione są zawsze pod kątem 30°,
przy założeniu, że przedmiot ustawiony do odbiorcy lewym profilem ma 0° i obracany jest o ustalony kąt w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

W celu ułatwienia osadzania zdjęć szparowanych w KV został
stworzony grid. Kolejne linie gridu wyznaczone zostały poprzez
pomniejszenie wyjściowego sześcianu o 15%.

W niektórych przypadkach zdjęcia szparowane mogą naruszać,
a nawet wychodzić poza górny margines. Są to np. zdjęcia
szerokie, na których znajduje się większa liczba osób. Pozostałe linie pomagają dobrać odpowiedni rozmiar osadzanego zdjęcia. Zdjęcia, których ciężar optyczny jest większy, powinny koncentrować się bliżej linii wyznaczonych
w środku, tak aby ich wielkość nie była zbyt duża
i przytłaczająca dla KV.

Jeśli stosowany KV będzie kadrowany, należy ocenić,
czy osadzone zdjęcie nie wymaga korekty optycznej,
pomniejszenia czy przesunięcia.

Kadrowanie pionowe jednostronne

Przy pionowym kadrowaniu jednostronnym KV Warty osadzone zdjęcie szparowane
należy proporcjonalnie pomniejszyć względem jego środka. Po przeskalowaniu
zdjęcia szparowanego należy zawsze uwzględnić ewentualną korektę optyczną.

Kadrowanie pionowe dwustronne

Przy pionowym kadrowaniu dwustronnym KV Warty osadzone zdjęcie szparowane
należy proporcjonalnie pomniejszyć względem jego środka. Po przeskalowaniu
zdjęcia szparowanego należy zawsze uwzględnić ewentualną korektę optyczną.

W niektórych przypadkach, przy bardzo wąskim kadrowaniu
dopuszcza się osadzanie zdjęcia szparowanego na spad.

Pozycjonowanie na spad

Osadzane zdjęcia szparowane mogą być kadrowane
z prawej strony na spad, po uprzednim powiększeniu,
tak jak na pokazanym przykładzie, z zachowaniem
wyznaczonych pozostałych marginesów.

Wysunięcie poza pole KV

W przypadku gdy zdjęcie szparowane zostało wysunięte poza
pole KV Warty, należy zawsze sprawdzić granicę wysunięcia
zdjęcia i dopasować ją do opisanej wytycznej.

Górną granicę wysunięcia wyznacza wierzchołek
KV Warty. Zdjęcie nie może wykraczać poza linię
wyznaczającą granicę wysunięcia.