Prezentacja Power Point Konstrukcja layoutu – slajd podstawowy

Projekt przedstawia konstrukcję przykładowego slajdu podstawowego z dwoma kolumnami o tych samych szerokościach (rys. 1).

Rys. 1

Projekt przedstawia konstrukcję przykładowego slajdu podstawowego z dwoma kolumnami o różnych szerokościach (rys. 2).

Rys. 2

Projekt przedstawia konstrukcję przykładowego slajdu podstawowego z trzema kolumnami o tych samych szerokościach (rys. 3).

Rys. 3