System znaków Warty Znaki serwisowe

Zasady budowania znaków serwisowych

Znaki serwisowe budowane są zawsze w oparciu o znak Warty uzupełniony nazwą danego serwisu, np.: korpo, info, punkt itp., zapisaną zawsze minuskułą.

Fontem stosowanym do tworzenia znaków serwisowych jest Merriweather Sans Light. Jego wielkość określana jest poprzez wysokość litery x fontu Merriweather Sans Light, wyznaczoną
na podstawie wysokości litery „w” znaku Warty.

Kolorem stosowanym w nazwie serwisowej (np. korpo) jest kolor C3. Znaki serwisowe występują zarówno w wersji pionowej,
jak i poziomej. W znakach pionowych nazwa serwisu wyrównana jest do prawej strony znaku Warty. Konstrukcja znaków została pokazana na rys. 1 i rys. 2.

Opisane zasady dotyczą znaków składających się ze znaku Warty uzupełnionego o jednowyrazowe nazwy serwisowe.

 

 

Rys. 1

 

 

 

Rys. 2

 

 

 

Pole ochronne

Pole ochronne (rys. 1) określa minimalną odległość znaku
od innych elementów w środowisku obcym, gwarantując jego
dobrą ekspozycję. Wyznacza odległość znaku od innych
elementów graficznych, takich jak tekst, zdjęcia itp.

Należy je stosować w przypadku określania pozycji znaku
wobec innych znaków w środowisku obcym. Do wyznaczenia
pola zastosowano wartość K, która opiera się na wysokości
kwadratu (moduł K) w znaku.

 

 

Rys. 1

 

 

Rys. 2

 

 

Kolorystyka