Kolorystyka Paleta podstawowa

Poniżej została przedstawiona podstawowa paleta kolorów stosowanych w materiałach drukowanych i mediach cyfrowych Warta. Kolory zostały określone w podstawowych systemach kolorystycznych stosowanych w poligrafii – The Pantone Matching System® oraz CMYK.

Wartości kolorystyczne stosowane w multimediach oraz internecie opisane zostały wartościami RGB jak również zapisem szesnastkowym.

Kolor C1
Pantone 1925
CMYK – 0/98/50/0
RGB – 224/0/71
HEX – #E0004D
Kolor C2
Pantone 1935
CMYK – 13/100/56/5
RGB – 197/0/62
HEX – #C5003E
Kolor C3
Pantone 1945
CMYK – 20/100/58/13
RGB – 166/10/61
HEX – #A60A3D
Kolor C4
Pantone 1955
CMYK – 26/100/49/30
RGB – 138/21/56
HEX – #8A1538
Kolor B1
Pantone 540
CMYK – 100/73/39/33
RGB – 0/48/87
HEX – #003057
Kolor B2
Pantone 541
CMYK – 100/75/33/22
RGB – 0/60/113
HEX – #003C71
Kolor B3
Pantone 3005
Pantone 3005
CMYK – 95/41/0/0
RGB - 0/119/200
HEX - #0077C8
ALERT
CMYK – 0/90/80/0
RGB – 236/47/47
HEX – #EC2F2F
Kolor T1
Pantone 315
CMYK – 100/39/42/3
RGB – 0/103/127
HEX – #00677F
Kolor G1
Pantone 304
CMYK – 39/0/9/0
RGB – 154/219/232
HEX – #9ADBE8
Kolor S1
Pantone 4745
CMYK – 16/27/31/0
RGB – 205/181/167
HEX – #CDB5A7
Grey
Pantone Cool Gray 7
CMYK – 0/0/0/50
RGB – 147/149/152
HEX – #939598

Rozbarwienia

W celu rozszerzenia podstawowej palety kolorystycznej dopuszcza się rozbarwienie wybranych kolorów w sposób zilustrowany przez schemat na rys. 1. Rozbarwienia należy ograniczyć do rekomendowanych kolorów: C2, T1, G1, S1, Grey,
a ich stosowanie ograniczyć do wskazanych rozwiązań graficznych.

Przy kolorze Grey dopuszcza się rozbarwienie dodatkowe 10%. W celu rozszerzenia uzupełniającej palety kolorystycznej dopuszcza się rozbarwienie wszystkich kolorów z palety uzupełniającej według wskazanego schematu progów procentowych: Tinta 80%, 60%, 40%, 25%.

Przykłady stosowania palety podstawowej i rozbarwień

Na rys. 1 zostały przedstawione kolory stosowane w logo Warty.

Rys. 1

Na rys. 2 zostały przedstawione kolory, z których budowane są gradienty stosowane w KV Warty. Nie należy samodzielnie odtwarzać gradientów oraz kształtów KV Warty.

Rys. 2

Na rys. 3 zostały przedstawione kolory stosowane w typografii: kolor B1 – domyślny kolor dla typografii, stosowany m.in. dla hasła reklamowego, tekstu uzupełniającego itd., kolor C2 – stosowany do wyróżnienia promocji, zniżek liczbowych, bardzo ważnych informacji, Grey – stosowany w zapisach prawnych oraz dopisku „MATERIAŁ MARKETINGOWY”.

Rys. 3

Na rys. 4 zostały przedstawione kolory stosowane do przycisków na stronie internetowej i aplikacji Warty.

Rys. 4

Rys. 5 przedstawia kolor stosowany tylko do elementów ostrzegawczych, np. do sygnalizowania błędów i/lub źle wypełnionych formularzy. Nie należy stosować go w innych sytuacjach niż ostrzegawcze.

Rys. 5

Rys. 6 przedstawia przykładowe zestawienie kolorów stosowanych w tabelach i formularzach.

Rys. 6

Paleta ilustracyjna

Poniżej została przedstawiona paleta kolorów stosowanych w ilustracjach. Paleta częściowo opiera się na kolorach stosowanych  w palecie podstawowej uzupełnionej o cztery dodatkowe kolory: Yellow, Green, Turquoise, Brown.

W celu rozszerzenia palety ilustracyjnej dopuszcza się rozbarwienie wszystkich znajdujących się w niej kolorów według wskazanego schematu progów procentowych: Tinta 80%, 60%, 40%, 25%.

Kolor C2
Pantone 1935
CMYK – 13/100/56/5
RGB – 197/0/62
HEX – #C5003E
Yellow
CMYK – 0/5/70/2
RGB – 255/232/95
HEX – #FFE85F
Green
CMYK – 42/0/75/0
RGB – 168/203/97
HEX – #A8CB61
Turquoise
CMYK – 74/4/43/0
RGB – 37/172/161
HEX – #25ACA1
Kolor T1
Pantone 315
CMYK – 100/39/42/3
RGB – 0/103/127
HEX – #00677F
Kolor G1
Pantone 304
CMYK – 39/0/9/0
RGB – 154/219/232
HEX – #ADBE8
Kolor B3
Pantone 3005
CMYK – 95/41/0/0
RGB – 0/119/200
HEX – #0077C8
Kolor B1
Pantone 540
CMYK – 100/73/39/33
RGB – 0/48/87
HEX – #003057
Brown
CMYK – 41/42/50/29
RGB – 132/116/101
HEX – #847465
Kolor S1
Pantone 4745
CMYK – 16/27/31/0
RGB – 205/181/167
HEX – #CDB5A7
Grey
Pantone Cool Gray 7
CMYK – 0/0/0/50
RGB – 147/149/152
HEX – #939598

Kolory zostały określone w podstawowym systemie kolorystycznym stosowanym w poligrafii – CMYK, natomiast
w multimediach i w internecie – RGB.