Prezentacja Power Point Typografia – slajd tytułowy działu

Dla slajdu ze spisem treści należy stosować następujące ustawienia fontu:

1. Tytuł
Merriweather Sans Bold
wielkość/interlinia – 67/80,4 pt
kolor – B1

Rys. 1