Ścianka produktowa (bez ikon) Konstrukcja layoutu format 2380 x 2350 mm

Dla ścianki produktowej stosowany jest KV kadrowany.
Jego  rozmiar i położenie jest stałe.  Nie należy zmieniać
go w layoucie.

W polu tekstowym, zawierającym hasło reklamowe oraz kategorię produktu, tekst jest wyrównany do prawej krawędzi pola tekstowego i pozycjonowany do prawego  górnego rogu pola tekstowego.

Rys. 1